realist-blog-logo
facebook-logo youtube-logo instagram-logo line-logo tiktok-logo
thelist-logo
 (219)
 (316)
 (377)
 (28)
 (11)
 (4)
 (19)
 (191)
 (54)
 (29)
 (5)
 (5)
 (9)
 (51)
 (9)
 (34)
 (27)
 (9)
 (8)
 (180)
 (85)
 (108)
 (106)
 (38)
 (17)
 (42)
 (24)
 (41)
 (19)
 (18)
 (13)
 (35)
 (12)
youtube-icon instagram-icon line-icon tiktok-icon
realist-blog-logo
 (219)
 (316)
 (377)
 (28)
 (11)
 (4)
 (19)
 (191)
 (54)
 (29)
 (5)
 (5)
 (9)
 (51)
 (9)
 (34)
 (27)
 (9)
 (8)
 (180)
 (85)
 (108)
 (106)
 (38)
 (17)
 (42)
 (24)
 (41)
 (19)
 (18)
 (13)
 (35)
 (12)
youtube-icon instagram-icon line-icon tiktok-icon
คลองช่องนนทรี กำลังจะเปลี่ยนไป!!!
02 Dec 2020 2.0K

คลองช่องนนทรี กำลังจะเปลี่ยนไป!!!

คลองช่องนนทรี กำลังจะเปลี่ยนไป!! นับเป็นช่วงเวลาที่เราได้เห็นการพัฒนาพื้นที่สาธารณะในกรุงเทพฯ เยอะมากขึ้นตั้งแต่การเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปจนถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลอง เช่นพื้นที่ริมคลองโอ่งอ่างที่กำลังเป็นที่พูดถึงอยู่มากในช่วงเวลานี้ ตอนนี้ถึงเวลาของคลองช่องนนทรีแล้ว!!
การพัฒนาคลองช่องนนทรีเป็นส่วนหนึ่งของแผนพัฒนา Green Bangkok 2030 ซึ่งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้พื้นที่กรุงเทพฯ โดยจะมีการใช้แนวคลองเป็นทางระบายน้ำเหมือนเดิม แต่มีการปรับปรุงโครงสร้างคลองใหม่โดยการปรับภูมิทัศน์ เพิ่มพื้นที่สาธารณะเข้าไปในคลองให้มีการถึงของประชาชนได้มากขึ้น ในส่วนของงานระบบก็จะจัดเก็บสายไฟฟ้าแรงต่ำ สายโทรศัพท์ ไว้ใต้ดินทั้งหมด และเพิ่มท่อระบายน้ำเสีย รวมทั้งการสร้างระบบบำบัดน้ำธรรมชาติทำให้น้ำที่ไหลผ่านได้รับการบำบัด

คลองช่องนนทรี 5 ช่วง 4.5 กม. 

สำหรับโครงการคลองช่องนนทรี ถูกวางแผนและพูดถึงมาตั้งแต่ประมาณปี 2563 โดยการพัฒนาทั้งหมด คาดว่าใช้งบประมาณทั้งหมด 980 ล้านบาท รวม 4.5 กม. โดยมีการแบ่งสร้าง 5 ช่วงได้แก่
- ช่วงที่ 1 ถนนสุรวงศ์ถึงถนนสาทร ระยะทาง 800 เมตร วงเงิน 80 ล้านบาท
- ช่วงที่ 2 ถนนสาทรถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ระยะทาง 200 เมตร วงเงิน 80 ล้านบาท
- ช่วงที่ 3 ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ถึงถนนจันทน์ ระยะทาง 1.6 กิโลเมตร วงเงิน 370 ล้านบาท
- ช่วงที่ 4 ถนนจันทน์ถึงถนนรัชดาภิเษก ระยะทาง 1 กิโลเมตร วงเงิน 250 ล้านบาท
- ช่วงที่ 5 ถนนรัชดาภิเษกถึงถนนพระราม 3 ระยะทาง 900 เมตร วงเงิน 200 ล้านบาท

เริ่มทำช่วงที่ 2 ก่อน

ช่วงที่ 2 ระยะทาง 200 ม. มีการจัดพื้นที่สำหรับเชื่อมต่อเมืองและผู้คนโดยมีลานกิจกรรม, สถานที่พักผ่อน และออกกำลังกาย จะเริ่มทำการก่อสร้างก่อน ระยะทางประมาณ 200 เมตร ปัจจุบันอยู่ในช่วงเตรียมความพร้อมปรับพื้นที่โดยรอบก่อนเริ่มสร้างจริง และอยู่ในระหว่างการ ประกวดราคาของผู้รับเหมาเริ่มดำเนินการแล้วตั้งแต่เดือนสิงหาคม และจะดำเนินการของบประมาณ และทำช่วงอื่นต่อไปหลังจากช่วงที่ 2 แล้วเสร็จในต้นปีหน้า จะดำเนินการจนครบทั้ง 4.5 กม.

ปรับปรุงโครงสร้างคลอง ทำอะไรบ้าง?

  • การปรับปรุงโครงสร้างคลองตามการออกแบบจะส่วนที่จะเห็นได้ชัดคือการเพิ่มพื้นที่สาธารณะริมคลองเพื่อให้เกิดการเข้าถึงได้ง่าย สร้างการเชื่อมต่อในการเดินเท้า เพิ่มพื้นที่กิจกรรมริมคลอง รวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวช่วยสร้างบรรยากาศให้มีความร่มรื่น
  • ในส่วนของงานระบบบจะมีการจัดเก็บสายสาธารณูปโภคต่างๆ ลงใต้ดิน เช่นสายไฟฟ้าแรงดันต่ำ โทรศัพท์ เคเบิ้ล เพื่อให้ทัศนียภาพมีความสวยงาม
  • การเพิ่มท่อระบายน้ำช่วยระบายน้ำเสียจากท่อระบบายน้ำเสียเดิม
  • การเพิ่มระบบบำบัดน้ำธรรมชาติ 4 ขั้นตอน  ซึ่งจะมีการ ดักตะกอน ใช้พืชในการดูดซึม เติมอากาศให้กับน้ำ และการเปิดพื้นที่ก่อนปล่อยสู่น้ำธรรมชาติ เป็นต้น

ภาพก่อน - หลัง การพัฒนา

การออกแบบเบื้องต้นของโครงการ

info: LANDPROCESS / @Thailand.Infra
Content Creator
ให้เราช่วยคุณหาคอนโดที่ใช่
REAL DATA รวบรวมคอนโดฯ ในกรุงเทพ นำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบครบถ้วน แผนที่ที่ง่ายต่อการค้นหา รวมถึงมีราคาตลาด ยอดขายที่น่าเชื่อถือและบทความวิเคราะห์เชิงลึก ทั้งในเรื่องความน่าอยู่และน่าลงทุน

Condo Database  

Image Shortcut
Image Shortcut
ให้เราช่วยคุณหาคอนโดที่ใช่
REAL DATA รวบรวมคอนโดฯ ในกรุงเทพ นำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบครบถ้วน แผนที่ที่ง่ายต่อการค้นหา รวมถึงมีราคาตลาด ยอดขายที่น่าเชื่อถือและบทความวิเคราะห์เชิงลึก ทั้งในเรื่องความน่าอยู่และน่าลงทุน

REAL DATA  

 (219)
 (316)
 (377)
 (28)
 (11)
 (4)
 (19)
 (191)
 (54)
 (29)
 (5)
 (5)
 (9)
 (51)
 (9)
 (34)
 (27)
 (9)
 (8)
 (180)
 (85)
 (108)
 (106)
 (38)
 (17)
 (42)
 (24)
 (41)
 (19)
 (18)
 (13)
 (35)
 (12)
youtube-icon instagram-icon line-icon tiktok-icon