มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช
21 Oct 2016 73.2K

มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช

 

มอเตอร์เวย์ "บางปะอิน-โคราช" คาดเปิดปี 63

  มอเตอร์เวย์ โคราช, บางปะอิน-โคราช, มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช

นับจากปี 2539 ที่ “ไจก้า-องค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่น” ทำมาสเตอร์แพลนมอเตอร์เวย์ให้ “ทล.-กรมทางหลวง” บรรจุในแผนลงทุน ระยะทางรวม 4,200 กม. ผ่านมา 20 ปี ขณะนี้เพิ่งก่อสร้างไปได้ 2 สาย คิดเป็นระยะทางกว่า 100 กม. ล่าสุดถึงคิว “บางปะอิน-โคราช” ที่เริ่มตอกเข็มเป็นสายที่ 3 ใน “รัฐบาล คสช.” โดยมี “พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา” นายกรัฐมนตรีคนที่ 29 เป็นผู้กดปุ่มเริ่มต้นโครงการเมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมา เริ่มก่อสร้างจุดแรกที่ทางแยกต่างระดับสระบุรี

    r038-18-09
มอเตอร์เวย์ โคราช, บางปะอิน-โคราช, มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช

โครงการการก่อสร้างทางหลวงพิเศษ (มอเตอร์เวย์) หมายเลข 6

  เส้นทาง : บางปะอิน - สระบุรี - นครราชสีมา ระยะทาง : 196 กม. วงเงินลงทุน : 84,600 ลบ. แบ่งเป็น • ค่าก่อสร้าง 77,970 ลบ • ค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน 6,630 ลบ. สัญญาการก่อสร้าง : 40 ตอน • งบปี 59 จำนวน 20 ตอน  สถานะการก่อสร้าง : เริ่มก่อสร้างจุดแรกที่แยกต่างระดับสระบุรี การลงทุน : รัฐเปิดโอกาสให้เอกชนร่วมลงทุนในส่วนที่พักริมทาง ปีที่สร้างเสร็จ : 2562 ปีที่เปิดให้บริการ : 2563 Info : กรมทางหลวง (2 Aug 2016)
   

r038-18-02

มอเตอร์เวย์ โคราช, บางปะอิน-โคราช, มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช

สำหรับมอเตอร์เวย์สายนี้ จะเป็นเส้นทางเชื่อมโยงกรุงเทพมหานคร ภาคกลางกับศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ใกล้ชิดกันมากขึ้น ด้วยระยะทาง 196 กม. ใช้เวลาเพียง 127 นาที อีกทั้งยังเป็นโครงข่ายเชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน ไม่ว่าจะเป็น “ลาว-เวียดนาม-กัมพูชา-จีนตอนใต้” 
แนวเส้นทางเริ่มต้นที่จุดเชื่อมต่อกับวงแหวนรอบนอกตะวันออก กับ ถ.พหลโยธินที่บริเวณทางแยกต่างระดับบางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นแนวใหม่ขนานไปกับ ถ.พหลโยธินและ ถ.มิตรภาพ และบรรจบกับทางเลี่ยงเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา บริเวณหลัก กม.ที่ 2 เส้นทางพาดผ่านพื้นที่ 3 จังหวัด 12 อำเภอ ได้แก่ 1.จ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน อ.วังน้อย อ.อุทัย 2.จ.สระบุรี อ.หนองแค อ.เมืองสระบุรี อ.แก่งคอย อ.มวกเหล็ก 3.จ.นครราชสีมา อ.ปากช่อง อ.สีคิ้ว อ.สูงเนิน อ.ขามทะเลสอ อ.เมืองนครราชสีมา
r038-4 Info : กรมทางหลวง (2 Aug 2016)
   

r038-18-03

การก่อสร้างแบ่งเป็น 2 ช่วง ใน 2 รูปแบบ ได้แก่ ช่วงที่ 1 • ทางพิเศษ 6 ช่องจราจร • จากบางปะอิน-อ.ปากช่อง • ระยะทาง 103 กม. ช่วงที่ 2 • ทางพิเศษ 4 ช่องจราจร • จากอ.ปากช่อง-นครราชสีมา • ระยะทาง 93 กม. โดยมีรูปแบบการก่อสร้างส่วนใหญ่เป็นทางระดับพื้น แต่จะมีทางยกระดับ 4 ช่วง ระยะทางรวม 32.1 กม. ได้แก่ 1. ช่วงทางเลี่ยงเมืองสระบุรี • ระยะทาง 7 กม. 2. ช่วงพื้นที่สัมปทาน TPI • ระยะทาง 5.5 กม. 3. ช่วงเขาตาแป้น • ระยะทาง 2.3 กม. 4. ช่วงอ่างเก็บน้ำลำตะคอง • ระยะทาง 17.3 กม.
r038-15-2 Info : กรมทางหลวง (2 Aug 2016)
   

r038-04

r038-11
r038-9
  มีการควบคุมการเข้า-ออกแบบสมบูรณ์ (รั้วกั้น) ตลอดทาง โดยใช้ระบบเก็บค่าผ่านทางระบบปิด ซึ่งมีด่านจัดเก็บค่าผ่านทางทั้งหมด จำนวน 9 ด่าน ได้แก่ 1. ด่านบางปะอิน 2. ด่านวังน้อย 3. ด่านหินกอง 4. ด่านสระบุรี 5. ด่านแก่งคอย 6. ด่านมวกเหล็ก 7. ด่านปากช่อง 8. ด่านสี่คิ้ 9. ด่านนครราชสีมา
มอเตอร์เวย์ โคราช, บางปะอิน-โคราช, มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช
มีจุดทางแยกต่างระดับที่เชื่อมต่อกับทางหลวง จำนวน 10 แห่ง ได้แก่ 1. ทางต่างระดับบางปะอิน 1 2. ทางต่างระดับบางปะอิน 2 3. ทางต่างระดับวังน้อย 4. ทางต่างระดับหินกอง 5. ทางต่างระดับสระบุรี 6. ทางต่างระดับแก่งคอย 7. ทางต่างระดับมวกเหล็ก 8. ทางต่างระดับปากช่อง 9. ทางต่างระดับสีคิ้ว 10. ทางต่างระดับนครราชสีมา Info : กรมทางหลวง (2 Aug 2016)
    r038-18-05
มอเตอร์เวย์ โคราช, บางปะอิน-โคราช, มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช
พื้นที่บริการทางหลวง จำนวน 8 แห่ง ประกอบด้วย 1. ที่พักริมทางหลวง (Rest Area) 15 ไร่ จำนวน 5 แห่ง 2. สถานีบริการทางหลวง (Service Area) 20 ไร่ จำนวน 2 แห่ง 3. ศูนย์บริการทางหลวง (Service Center) 50 ไร่ จำนวน 1 แห่ง Info : กรมทางหลวง (2 Aug 2016)
   

r038-18-07-06

มอเตอร์เวย์ โคราช, บางปะอิน-โคราช, มอเตอร์เวย์ บางปะอิน-โคราช
กรมทางหลวงยังมีแนวทางที่จะเปิดโอกาสให้เอกชนมีส่วนร่วมลงทุนการบริหารจัดการและงานบำรุงรักษา ตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ พ.ศ. 2556 ด้วยรูปแบบ PPP Gross Cost หรือ DBFMO (Design, Build, Finance, Maintainand Operated) เพื่ออำนวยความสะดวก ปลอดภัย และเพิ่มประสิทธิภาพในการบริการประชาชนผู้ใช้ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองให้เป็นมาตรฐานสากล Info : กรมทางหลวง (2 Aug 2016)
   

r038-18-07

ตามกำหนดจะสร้างเสร็จปี 2562 พร้อมเปิดบริการปี 2563 เมื่อโครงการนี้แล้วเสร็จจะช่วยเสริมศักยภาพด้านคมนาคมขนส่งทางถนนและระบบโลจิสติกส์ รวมทั้งแก้ไขปัญหาการจราจรติดขัดบนถ.พหลโยธิน และถ.มิตรภาพ  นอกจากเชื่อมการขนส่งภาคอีสานไปท่าเรือแหลมฉบังให้ฉลุยแล้ว ยังเสริมแกร่งท่องเที่ยวภาคอีสานมากขึ้น โดยเฉพาะจุดชมวิวที่ลำตะคอง ที่จะเป็นโค้งที่สวยที่สุดและแลนด์มาร์กใหม่เลยก็ว่าได้ Info : กรมทางหลวง (2 Aug 2016)
REALISTADMIN
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator