รถไฟฟ้ารางเบาเชียงใหม่ update
14 Jun 2000

รถไฟฟ้ารางเบาเชียงใหม่ update

รถไฟฟ้ารางเบาเชียงใหม่

โครงการระบบขนส่งมวลชนจังหวัดเชียงใหม่

โครงการเพื่อบรรเทาปัญกาการจราจรหนาแน่นในจ.เชียงใหม่ เนื่องจากการเดินทางโดยใช้รถยนต์เป็นหลักของทั้งคนในพื้นที่และนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ โครงการนี้จะเพิ่มประสิทธิภาพการเดินทาง รวมถึงอำนวยความสะดวกให้เกิดความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งเป็นการพัฒนาศักยภาพระบบขนส่งมวลชนให้มีโครงข่ายที่สมบูรณ์

จากตอนแรกโครงการรถไฟฟ้ารางเบา จ.เชียงใหม่นั้น มีโครงข่ายระบบขนส่งสาธารณะ 2 โครงข่ายทางเลือก นั่นคือ โครงข่าย A เป็นระบบรฟฟ.ใต้ดินและบนดินมีทางวิ่งเฉพาะ และโครงข่าย B เป็นระบบรฟฟ.บนดินระดับผิวถนน สามารถใช้ช่องจราจรร่วมกับรถอื่นๆได้

เมื่อ 21 ก.พ. 61 ได้ผลสรุปว่ารูปแบบ A มีความเหมาะสมที่สุดเพราะใช้ทางวิ่งบนดินและใต้ดินร่วมกัน ช่วยลดผลกระทบในเรื่องการวิ่งร่วมกันกับรถบนถนนและไม่รบกวนทัศนียภาพของตัวเมืองเชียงใหม่ชั้นใน รวมทั้งมี 3 เส้นทางหลักที่สร้างพร้อมกัน ทำให้เกิดความคุ้มทุนในการก่อสร้างที่มากกว่า
แต่มีรายงานแจ้งว่าการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ทำหนังสือภายในส่งถึงที่ปรึกษาโครงการระบบขนส่งมวลชน(แทรม) จ.เชียงใหม่ สายสีแดง ช่วงรพ.นครพิงค์ - แยกแม่เหียะสมานสามัคคี เพื่อพิจารณาปรับรูปแบบจากเดิมเป็นรฟฟ.รางเบาแทรม เปลี่ยนเป็นระบบรถโดยสารอัจฉริยะ (Automated Rapid Transit) หรือ เออาร์ที(ART) ตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว. คมนาคม เพื่อให้สอดคล้องกับรฟฟ.รางเบาภูเก็ตที่ได้ปรับเป็นระบบ ART แล้วเช่นกัน

ในเบื้องต้นจะประชุมหารือร่วมกันในมิ.ย.นี้ เพื่อลดต้นทุนการก่อสร้าง เช่นเดียวกับรฟฟ.รางเบาภูเก็ต เมื่อปรับเป็น ART สามารถลดวงเงินการก่อสร้างได้เกือบ 2 หมื่นล้านบาท หากท้ายที่สุดแล้วได้มีการปรับรูปแบบรฟฟ.รางเบาเชียงใหม่ไปเป็นระบบ ART คาดว่าต้องศึกษาใหม่ทั้งหมด เพราะผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม กฎหมาย รวมถึงรายละเอียดต่างๆ ของแทรม และ ART ที่มีความแตกต่างกัน

ซึ่งในขณะนี้โครงการนี้ มีความล่าช้าจากเดิมอยู่แล้ว หากเปลี่ยนรูปแบบแล้วศึกษาใหม่ จะทำให้เกิดความล่าช้ามากขึ้นไปอีก จากแผนการเดิมเสนอครม. พิจารณาได้ประมาณกลางปี 64 เปิดประกวดราคาประมาณปลายปี 64 เริ่มก่อสร้างประมาณกลางปี 65

รฟฟ.รางเบา เชียงใหม่

โครงการรฟฟ.เชียงใหม่นี้ มี รฟม. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก โดยจุดมุ่งหมายของโครงการนี้คือการเพิ่มความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย ในการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวในจ. เชียงใหม่, สร้างทางเลือกในการเดินทางที่มีประสิทธิภาพและมาตรฐาน, ลดต้นทุนในการเดินทางจากเดิมที่ใช้ทางรถยนต์เป็นหลัก และลดมลพิษจากการใช้เชื้อเพลิง และลดเวลาในการเดินทาง โดยโครงการประกอบด้วย 3 เส้นทาง รวมทั้งหมด 39 สถานี ระยะทาง 38.8 กม. กระจายโครงข่ายการเดินทางทั่วจ.เชียงใหม่
 

 เส้นทางของรฟฟ.รางเบาเชียงใหม่

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ได้ศึกษาและจัดทำแผนแม่บทการพัฒนาโครงการรฟฟ.รางเบา เชียงใหม่ โดยกำหนดให้มีจำนวนถึง 3 เส้นทางด้วยกัน ได้แก่

  1. เส้นทางที่ 1 สายสีแดง ช่วงรพ.นครพิงค์ - แยกแม่เหียะสมานสามัคคี รวม 16 สถานี ระยะทาง 15.8 กม.
  2. เส้นทางที่ 2 สายสีน้ำเงิน ช่วงสวนสัตว์เชียงใหม่ - แยกศรีบัวเงินพัฒนา รวม 13 สถานี ระยะทาง 11 กม.
  3. เส้นทางที่ 3 สายสีเขียว ช่วง แยกรวมโชคมีชัย - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รวม 10 สถานี ระยะทาง 12 กม.

โดยเร่งดำเนินการ เส้นทางที่ 1 สายสีแดง ช่วงรพ.นครพิงค์ - แยกแม่เหียะสมานสามัคคี ก่อน

เส้นทางที่ 1 สายสีแดง

เส้นทางที่ 1 สายสีแดง ช่วงรพ.นครพิงค์ - แยกแม่เหียะสมานสามัคคี รวม 16 สถานี ระยะทาง 15.8 กม. งบประมาณ 28,726 ลบ. ซึ่งเส้นทางนี้เชื่อมต่อไปยังท่ากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทั้งผ่านสถานที่สำคัญหลายแห่ง จึงเป็นเหตุผลที่เร่งดำเนินการเส้นทางนี้ก่อน

รูปแบบทางวิ่ง เป็น 2 แบบ
  1. ทางวิ่งระดับดิน 9 สถานี ระยะทาง 9.3 กม.จะทำในช่วงนอกเมืองถนนมีขนาดใหญ่ มี 2 ช่วงคือจากต้นทางสถานี โรงพยาบาลนครพิงค์ - สถานีโพธาราม และช่วงสถานีสนามบินเชียงใหม่ - แยกแม่เหียะสมานสามัคคี
  2. ทางวิ่งใต้ดิน 7 สถานี ระยะทาง 6.5 กม. ตั้งแต่สถานีข่วงสิงห์ - สถานีแยกสนามบินเชียงใหม่

สิ่งอำนวยความสะดวกโครงการ

อาคารจอดแล้วจร 2 อาคาร คือ
  1. สถานีนครพิงค์ จอดรถยนต์ได้ 1,600 คัน และจอดมอเตอร์ไซค์ได้ 800 คัน
  2. สถานีแม่เหียะสมานสามัคคี จอดรถยนต์ได้ 1,200 คัน และจอดมอเตอร์ไซค์ได้ 2800 คัน

อาคารซ่อมบำรุง (Depot) ก่อสร้างบริเวณใกล้แยกหนองฮ่อ (พื้นทื่ลัดดาแลนด์เดิม)

เส้นทางที่ 2 สายสีน้ำเงิน

เส้นทางที่ 2 สายสีน้ำเงิน ช่วงสวนสัตว์เชียงใหม่ - แยกศรีบัวเงินพัฒนา รวม 13 สถานี ระยะทาง 11 กม. โดยยังไม่มีรายละเอียดของช่วงนี้ เนื่องจากต้องการเร่งการดำเนินการไปเส้นทางที่ 1 สายสีแดงก่อน

 เส้นทางที่ 3 สายสีเขียว

เส้นทางที่ 3 สายสีเขียว ช่วง แยกรวมโชคมีชัย - ท่าอากาศยานเชียงใหม่ รวม 10 สถานี ระยะทาง 12 กม. โดยยังไม่มีรายละเอียดของช่วงนี้ เนื่องจากต้องการเร่งการดำเนินการไปเส้นทางที่ 1 สายสีแดงก่อน

เปรียบเทียบความแตกต่าง Tram และ ART

รถไฟฟ้าแบบTram และ ART ถือว่าเป็นรถไฟฟ้ารางเบาเหมือนกัน แต่มีความแตกต่างในรายละเอียดอื่นอีก ได้แก่

  • Tram เป็นรฟฟ.แบบรถราง ล้อเหล็ก ที่จะวิ่งบนราง เดินรถร่วมกับถนน สามารถทำเป็นแบบยกระดับหรือใต้ดินได้ ซึ่งมีงบการก่อสร้างที่สูง เนื่องจากต้องมีการก่อสร้างรางให้ตัวรถด้วย
  • ART (Automated Rapid Transit) เป็นรูปแบบรถแบบผสมระหว่างรถเมล์ ล้อยาง และ รถรางล้อเหล็ก ดังนั้น ART จึงเป็นรฟฟ.แบบรถราง ล้อยาง ที่เดินรถร่วมถนน สามารถทำเป็นแบบยกระดับหรือใต้ดินได้เช่นกัน โดยรูปแบบนี้จะไม่มีการก่อสร้างรางรฟฟ. สามารถวิ่งได้อัตโนมัติตาม Virtual Track ซึ่งถูกทาสีอยู่บนพื้นถนน คล้ายกับสัญลักษณ์จราจร ดังนั้นจึงทำให้งบการก่อสร้างของรูปแบบนี้มีราคาไม่สูงนั่นเอง
ARITSARA
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator