"สวนป่าเบญจกิติ" สวนป่าใจกลางเมืองกว่า 300 ไร่
19 April 2021 3.4K

"สวนป่าเบญจกิติ" สวนป่าใจกลางเมืองกว่า 300 ไร่

Park 19 April 2021 3.4K
 

"สวนป่าเบญจกิติ" สวนป่าใจกลางเมืองกว่า 300 ไร่

สวนป่าเบญจกิติ

สวนป่าเบญจกิติ
แผน 30 ปี "สวนป่าเบญจกิติ" ดำเนินการมาถึงระยะที่ 2 เตรียมเปิด ก.พ.ปี 65 รวมพื้นทีทั้งหมดกว่า 300 ไร่ โดยเมื่อปี 59 มีการปรับปรุงสวนเบญจกิติระยะที่ 1 บนพื้นที่ 61 ไร่ เป็นพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ ลงพันธ์ุไทยหายาก โดยมีการสนับสนุนรื้อถอนจากกองทัพบก แล้วเสร็จจนปัจจุบันดำเนินการมาถึงระยะที่ 2-3 บนพื้นที่ 259 ไร่ จะถูกออกแบบเป็น 3 ส่วนสำคัญได้แก่
 

1.พื้นที่ทางธรรมชาติ ประกอบด้วย บึงน้ำ 4 บึง สามารถรองรับน้ำได้ถึง 128,000 ลบ.ม. และพื้นที่สีเขียวที่อุดมไปด้วยพรรณไม้นานาพันธุ์ เป็นต้นไม้เดิม 1,733 ต้น และต้นไม้ที่ลงใหม่ 7,155 ต้น
 

2.พื้นที่เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นทางเดินลัดเลาะในธรรมชาติ 5.8 กม. เส้นทางวิ่ง 2.8 กม. และเส้นทางจักรยาน 3.4 กม. ส่งเสริมการออกกำลังกายของคนเมือง
 

3.พื้นที่อาคาร ประกอบด้วย อาคารกีฬาในร่ม ที่ถูกปรับปรุงจากโกดังเก็บใบยาสูบ อาคารพิพิธภัณฑ์ ที่ถูกปรับปรุงจากโรงงานผลิตยาสูบ ที่สามารถรองรับผู้ชมกว่า 3,000 คน อีกทั้งยังมีแปลงนาสาธิตและอัฒจันทร์ ที่รองรับกิจกรรมสันทนาการ การออกกำลังกาย ของผู้ใช้งานได้กว่า 15,000 คน
 

สวนน้ำเดิม 140ไร่ และ สวนป่าใหม่กว่า 300 ไร่

สวนป่าเบญจกิติ
การก่อสร้างสวนสาธารณะ “เบญจกิติ” ส่วนที่ 1 เป็นสวนน้ำ จำนวน 142 ไร่ เปิดใช้บริการตั้งแต่ปี 2547 ปัจจุบันโรงงานยาสูบมอบให้กรุงเทพมหานครเป็นผู้ดูแล คือบริเวณสวนออกกำลังกายเดิม

สำหรับส่วนที่ 2 ซึ่งเป็นสวนป่า จำนวนกว่า 300 ไร่ ปัจจุบันมีการดำเนินการแบ่งเป็น 3 ระยะ แบ่งเป็นระยะที่ 1 จำนวน 61 ไร่ และ ระยะที่ 2-3 จำนวน 259 ไร่
 

โครงการส่วนป่า ระยะเวลา 30 ปี

สวนป่าเบญจกิติ
เริ่มต้นปี 2537 โรงงานยาสูบได้ย้ายกิจการไปอยู่ในส่วนภูมิภาคและให้พัฒนาพื้นที่เป็นสวนสาธารณะ สวนสุขภาพ และการออกกำลังกาย เป็นปอดของกรุงเทพมหานครได้น้อมเกล้าฯ ถวายที่ดินบริเวณดังกล่าว จำนวนทั้งสิ้น 453 ไร่ และงบประมาณกว่า 950 ล้านบาท

โดยเมื่อปี 2547
ได้เปิดสวนน้ำประมาณ 130 ไร่เป็นส่วนแรก และได้ทำพิธีเปิด "สวนเบญจกิติ"อย่างเป็นทางการ

ต่อมาปี 2559
ได้มีโครงการพัฒนาส่วนที่ 2 กว่า 300 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 3 ระยะ คาดว่าจะเปิดใช้งาน ระยะที่ 1 ในปี 2564 และระยะที่ 2 ในปี 2565
 

รายละเอียดโครงการ

สวนป่าเบญจกิติ
ปัจจุบันดำเนินการมาถึงระยะที่ 2-3 โดยมี บริษัทสถาปนิกชุมชนและสิ่งแวดล้อม อาศรมศิลป์ จำกัด เป็นผู้ออกแบบ โดยระยะนี้มีขอบเขตการดำเนินการ 259 ไร่ อยู่ในงบประมาณ 652 ล้านบาท ซึ่งในปัจจุบัน มีความคืบหน้า 48% คาดว่าเปิดใช้บริการได้เดือน กุมภาพันธ์ 2565
 

ทัศนียภาพจำลองของโครงการ

 
 
   

ความคืบหน้าโครงการ ณ 04/2021

 
 
CHOTIKA POCATHIKORN
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator