realist-blog-logo
facebook-logo youtube-logo instagram-logo line-logo tiktok-logo
thelist-logo
 (225)
 (321)
 (400)
 (30)
 (12)
 (4)
 (19)
 (208)
 (55)
 (29)
 (6)
 (5)
 (9)
 (54)
 (9)
 (34)
 (27)
 (9)
 (9)
 (186)
 (86)
 (112)
 (107)
 (42)
 (17)
 (47)
 (24)
 (41)
 (19)
 (19)
 (13)
 (36)
 (13)
youtube-icon instagram-icon line-icon tiktok-icon
realist-blog-logo
 (225)
 (321)
 (400)
 (30)
 (12)
 (4)
 (19)
 (208)
 (55)
 (29)
 (6)
 (5)
 (9)
 (54)
 (9)
 (34)
 (27)
 (9)
 (9)
 (186)
 (86)
 (112)
 (107)
 (42)
 (17)
 (47)
 (24)
 (41)
 (19)
 (19)
 (13)
 (36)
 (13)
youtube-icon instagram-icon line-icon tiktok-icon

จาก “ล้ง 1919” สู่ศูนย์กลางสุขภาพระดับ Luxury

24 Nov 2021

จาก “ล้ง 1919” สู่ศูนย์กลางสุขภาพระดับ Luxury

24 Nov 2021
 
 
จาก “ล้ง 1919” สู่ศูนย์กลางสุขภาพระดับ Luxury ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุภาพ ริมแม่น้ำเจ้าพระยา โดย บ.หวั่งหลี จำกัด ได้มีการปล่อยเช่าพื้นที่ให้กับ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC พัฒนาเป็นศูนย์กลางสุขภาพในแนวคิด “The Integrated Wellness Destination” เพื่อเป็นจุดหมายให้กับนักท่องเที่ยวที่รักสุขภาพ โดยได้มีการร่วมมือกับ The Ritz-Carlton Hotel Company ในการดูแลโครงการ โดยในการพัฒนาครั้งนี้มีมูลค่ากว่า 3,436 ล้านบาท ระยะสัญญาเป็นแบบเช่า 30+30 ปี ให้เวลาก่อสร้าง 4 ปี รวมระยะสัญญา 64 ปี โดยโครงการมีกำหนดแล้วเสร็จ 2569 ซึ่งถ้าโครงการแล้วเสร็จ จะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวริมแม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งจะเชื่อมโยงกับโครงการอื่นๆของ AWC  ในแนวคิด “The River Journey”
โครงการประกอบไปด้วย โรงแรม 86 ห้อง และเรสซิเดนซ์ 56 ยูนิต  ที่ดูแลโดย The Ritz-Carlton Hotel Company ยังมีโซนออกกำลังกายและสตูดิโอจัดกิจกรรม โซนให้บริการอาหารเพื่อสุขภาพ และลานกิจกรรมภายนอก โดยการพัฒนาจะเป็นการอนุรักษ์รูปแบบอาคารเดิมไว้ และปรับปรุงอาคารขึ้นใหม่ในบางส่วน การพัฒนาครึ่งนี้เป็นการเจาะกลุ่มลูกค้าที่ต้องการ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) ที่มีมากขึ้นเรื่อยๆ และประเทศไทยก็มีชื่อเสียงในด้านนี้เป็นอันดับต้นๆ ที่มีธรรมชาติ บรรยากาศ และสมุนไพรที่ดี ทำให้มีนักท่องเที่ยงให้ความสนใจและเข้าใช้บริการจำนวนมาก  
โดยโครงการจะมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่การใช้งานให้เหมาะสมกับการเป็น The Integrated Wellness Destination โดยจะเน้นไปที่กิจกรรมการออกกำลังกาย สตูดิโอทำกิจกรรม อาหารเพื่อสุขภาพที่มีโซนสำหรับปลูกผักในโครงการ กิจกรรมริมน้ำที่สามารถเชื่อมต่อไปโครงการอื่นๆของ AWC ได้ การพัฒนาอาคาร จะมีการปรับปรุงและรักษาอาคารอนุรักษ์ 3 อาคาร อาคารใหม่เป็นส่วนที่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพระยาจะเป็นโรงแรมความสูง 4 ชั้น ที่เห็นวิวแม่น้ำ ตรงกลางจะเป็นพื้นที่โรงแรม 11 ชั้น และด้านหลังเป็น อาคาร Residence ความสูง 20 ชั้น
   
Content Creator
Content Creator
ให้เราช่วยคุณหาคอนโดที่ใช่
REAL DATA รวบรวมคอนโดฯ ในกรุงเทพ นำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบครบถ้วน แผนที่ที่ง่ายต่อการค้นหา รวมถึงมีราคาตลาด ยอดขายที่น่าเชื่อถือและบทความวิเคราะห์เชิงลึก ทั้งในเรื่องความน่าอยู่และน่าลงทุน

Condo Database  

Image Shortcut
Image Shortcut
ให้เราช่วยคุณหาคอนโดที่ใช่
REAL DATA รวบรวมคอนโดฯ ในกรุงเทพ นำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบครบถ้วน แผนที่ที่ง่ายต่อการค้นหา รวมถึงมีราคาตลาด ยอดขายที่น่าเชื่อถือและบทความวิเคราะห์เชิงลึก ทั้งในเรื่องความน่าอยู่และน่าลงทุน

REAL DATA  

 (225)
 (321)
 (400)
 (30)
 (12)
 (4)
 (19)
 (208)
 (55)
 (29)
 (6)
 (5)
 (9)
 (54)
 (9)
 (34)
 (27)
 (9)
 (9)
 (186)
 (86)
 (112)
 (107)
 (42)
 (17)
 (47)
 (24)
 (41)
 (19)
 (19)
 (13)
 (36)
 (13)
youtube-icon instagram-icon line-icon tiktok-icon