เจริญปิดดีล 10 ปี ที่ดินสวนลุมไนท์ฯ
30 Aug 2014 10.1K

เจริญปิดดีล 10 ปี ที่ดินสวนลุมไนท์ฯ

เจริญปิดดีล 10 ปี ที่ดินสวนลุมไนท์ฯ

 

I169 - Beam - 926 40

สรุป Timeline การประมูลที่ดินสวนลุมไนท์

คุณเจริญ สิริวัฒนภักดี คว้าดีล ที่ดิน 88 ไร่ บนถ.พระราม 4 หลังชนะการประมูลในรอบที่ 2 ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีระยะเวลาการเช่า 30+30 ปี ซึ่งการประมูลรอบนี้เป็นการประมูลครั้งที่ 2 - การประมูลครั้งแรกจัดตั้งแต่ปี 2004 - CPN ชนะการประมูลปี 2007 - ติดปัญหายื้ดเยื้อผู้เช่าสวนลุมไนท์ฯไม่ยอมย้ายออก มีการฟ้องร้องกัน สุดท้ายสำนักงานทรัพย์สินฯเป็นฝ่ายชนะ ผู้เช่าได้ย้ายออกในปี 2010 - หลังจากนั้น CPN ได้ยกเลิก MOU กับสำนักงานทรัพย์สินฯ จึงมีการจัดประมูลใหม่อีกครั้งในปี 2013 มีผู้เข้ารอบ 18 ทีม จนสุดท้ายบริษัท Univenture + TCC Asset เป็นผู้ชนะ Info : Realist I169 - Plan

Zoning จาก สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

I169 - Zoning

ผังจากข้อบัญญัติกทม.ปี2547 กำหนดความสูง 45 เมตรรอบสวนเบญจกิติ

(แผนที่ GoogleMapEngine ด้านล่างนี้อาจจะไม่แสดงผลใน browser บาง version เช่น Safari ใน iPhone 4 และ iPad 2)

เจริญดึงเซ็นทรัลปั้นคอมเพล็กซ์ กทม.ปลดล็อกรับที่ดินพระราม4

กทม.ยกเลิกคุมความสูงรอบสวนเบญจกิติ เปิดทางพัฒนาโครงการที่ดินเตรียมทหาร 88 ไร่ "เจ้าสัวเจริญ" คว้าที่ดินทำเลทอง ดึงเซ็นทรัลร่วมแจมผุดคอมเพล็กซ์หมื่นล้านครบวงจร "โรงแรม ห้าง สำนักงาน ศูนย์วัฒนธรรม" สร้างแลนด์มาร์กใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ดินผืนใหญ่ใจกลางเมืองบริเวณโรงเรียนเตรียมทหารเดิม หัวมุมถนนวิทยุ-พระราม 4 เนื้อที่ 88 ไร่ ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่มอบหมายให้บริษัท ทุนลดาวัลย์ จำกัด (บริษัทในเครือ) นำมาเปิดประมูลรอบใหม่เมื่อ 29 มี.ค. 2556 โดยกำหนดทีโออาร์พัฒนาโครงการเป็น 6 โซน รูปแบบผสมผสาน (มิกซ์ยูส) ประกอบด้วย ที่อยู่อาศัย โรงแรม ศูนย์การค้า สำนักงาน ศูนย์การศึกษา และศูนย์วัฒนธรรม ซึ่งมีผู้ผ่านการพิจารณา 4 บริษัท ได้แก่ บมจ.ยูนิเวนเจอร์, กลุ่มเซ็นทรัล, สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง (ในกลุ่มสหพัฒน์) และกลุ่มไมเนอร์อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งที่ผ่านมาการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลล่าช้ากว่ากำหนด เนื่องจากติดข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร (กทม.) เรื่องห้ามสร้างอาคารสูงเกิน 45 เมตร ทำให้เอกชนที่เข้าประมูลไม่สามารถพัฒนาโครงการได้เต็มที่ ทั้งที่ต้องใช้เงินลงทุนสูง เนื่องจากเป็นที่ดินราคาแพงย่านใจกลางเมือง แต่ล่าสุด กทม.ปลดล็อกข้อบัญญัติดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ยกเลิกความสูงเปิดทางพัฒนา  นายเกรียงพล พัฒนรัฐ ผู้อำนวยการสำนักผังเมืองกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผย "ประชาชาติธุรกิจ" ว่า ที่ประชุมสภา กทม.เมื่อวันที่ 20 ส.ค.ที่ผ่านมา เห็นชอบร่างข้อบัญญัติเรื่องกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทบริเวณสวนเบญจกิติและบริเวณโดยรอบ ในท้องที่แขวงคลองเตย เขตคลองเตย และแขวงลุมพินี เขตปทุมวัน ที่ออกมาเมื่อปี 2547 โดยให้ยกเลิกการคุมความสูงบริเวณโดยรอบสวนเบญจกิติ ทำให้ที่ดินโรงเรียนเตรียมทหารเดิมได้รับประโยชน์ด้วย โดยให้สามารถสร้างอาคารได้ไม่จำกัดความสูง จากเดิมให้สร้างได้ไม่เกิน 45 เมตร หรือสูงประมาณ 15 ชั้น "กทม.ปลดล็อกความสูงเฉพาะบริเวณโดยรอบ เพื่อให้พัฒนาได้มากขึ้น และกำหนดให้เป็นย่านพาณิชยกรรม แต่บริเวณที่ 1 บริเวณโรงงานยาสูบ และศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ยังคงเดิม สร้างอาคารสูงได้ไม่เกิน 23 เมตร เพราะบริเวณนี้ในอนาคตจะก่อสร้างสวนเบญจกิติเฟสที่ 2" แม้จะให้สร้างได้ไม่จำกัดความสูง แต่เอกชนที่ชนะประมูลที่ดินเตรียมทหารเดิม จะต้องพัฒนาโครงการให้เป็นไปตามข้อกำหนดในผังเมืองรวม กทม.ฉบับปัจจุบัน ซึ่งบริเวณนี้กำหนดเป็นพื้นที่ "พ.3" (พาณิชยกรรม) กำหนดอัตราส่วนของพื้นที่อาคารรวมต่อพื้นที่ดิน หรือ FAR ที่ 7 : 1 และอัตราส่วนของพื้นที่ว่างต่อพื้นที่อาคารรวม หรือ OSR อยู่ที่ 4.5% เจ้าสัวเจริญคว้าชิ้นปลามัน  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 21 ส.ค.ที่ผ่านมา สำนักงานทรัพย์สินฯได้เซ็นสัญญามอบสิทธิ์การเช่าและพัฒนาที่ดินทั้งแปลงให้กับ บมจ.ยูนิเวนเจอร์และ บจ.ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) ของกลุ่มเจ้าสัวเจริญ สิริวัฒนภักดี ซึ่งชนะการประมูลเช่าที่ดินแปลงดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ด้านแหล่งข่าวจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดเผยว่า สำนักงานทรัพย์สินฯได้คัดเลือก บมจ.ยูนิเวนเจอร์ และบริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ จำกัด เป็นผู้ได้สิทธิ์เช่าและพัฒนาที่ดินโรงเรียนเตรียมทหารเดิมทั้งแปลงกว่า 90 ไร่เพียงรายเดียว ระยะเวลาเช่า 30 ปี+30 ปี จากที่มีผู้ผ่านการพิจารณา 4 บริษัท ถือว่าการเปิดประมูลที่ดินผืนนี้สิ้นสุดแล้ว ส่วนรูปแบบการพัฒนาขึ้นอยู่กับกลุ่มยูนิเวนเจอร์ว่าจะพัฒนาเองหรือหาพันธมิตรเข้ามาร่วมก็ได้ ในลักษณะของการปล่อยเช่าช่วงให้รายอื่น และไม่ได้กำหนดเฉพาะเจาะจงว่าจะต้องพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย โรงแรม ศูนย์การค้า สำนักงาน ศูนย์การศึกษา และศูนย์วัฒนธรรมให้ครบทั้งหมด ตามมาสเตอร์แปลนที่สำนักงานทรัพย์สินฯศึกษาไว้เป็นแนวทาง ปั้นแลนด์มาร์กใหม่ นายปณต สิริวัฒนภักดี ประธานกรรมการบริหาร บมจ.ยูนิเวนเจอร์ เปิดเผยว่า การพัฒนาโครงการบนที่ดินหัวมุมพระราม 4 และวิทยุ จะเป็นรูปแบบคอนซอร์เตี้ยม (หุ้นส่วน) เนื่องจากเป็นที่ดินแปลงใหญ่ จะเป็นพันธกิจสำคัญของกลุ่มนักพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญต่างกัน มาผนึกกำลังกันเพื่อนำวิสัยทัศน์ของสำนักงานทรัพย์สินฯที่ต้องการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแบบองค์รวมให้กับคนไทย มั่นใจว่ามีศักยภาพพร้อมพัฒนาโครงการเพื่อเป็นแลนด์มาร์กใหม่ในทำเลทองใจกลางเมืองได้ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวจะพัฒนาแบบมิกซ์ยูส มูลค่าลงทุนหลายหมื่นล้านบาท ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บมจ.ยูนิเวนเจอร์ และบริษัททีซีซี แอสเซ็ทส์ มีแผนจะพัฒนาที่ดินผืนนี้ให้เป็นคอมเพล็กซ์ต้นแบบสำหรับคุณภาพชีวิตคนเมืองครบวงจร ทั้งศูนย์วัฒนธรรม โรงแรม สำนักงาน ศูนย์การค้า เป็นแลนด์มาร์กใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ บนที่ดิน 62 ไร่ และมีพื้นที่เปิดโล่ง โครงสร้างพื้นฐาน และพื้นที่สีเขียวอีกกว่า 30 ไร่ รวมทั้งสิ้นกว่า 90 ไร่ ก่อนหน้านี้นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ยูนิเวนเจอร์ กล่าวว่า บริษัทได้เสนอแผนพัฒนาโครงการเฉพาะส่วนอาคารสำนักงานบนที่ดิน 19 ไร่ คาดว่าใช้เงินลงทุนไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งสำนักงานทรัพย์สินฯกำหนดเงื่อนไขอาคารต้องมีพื้นที่รวมไม่เกิน 2.5 แสนตารางเมตร มีที่จอดรถใต้ดิน 3 ชั้น เพื่อไม่ให้แออัดและมีที่จอดรถใต้ดินเพื่อลดมลพิษ เซ็นทรัลกั๊ก-จับตาแบ่งเค้กพัฒนา ขณะที่แหล่งข่าวจากกลุ่มเซ็นทรัลกล่าวว่า การพัฒนาที่ดินเตรียมทหารเนื่องจากเป็นแปลงใหญ่ จะมีผู้พัฒนาหลายบริษัทตามความถนัดของแต่ละคน จะมีพื้นที่โซนต่าง ๆ ที่สำนักงานทรัพย์สินฯกำหนดไว้ โดยเซ็นทรัลจะพัฒนาในส่วนของรีเทลหรือศูนย์การค้า พื้นที่ขนาดใหญ่กว่าศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว แต่จะเล็กกว่าเซ็นทรัลเวิลด์ ส่วนอาคารสำนักงานเป็นของกลุ่มคุณเจริญ ขณะที่ส่วนที่อยู่อาศัยจะมีอยู่หลายบริษัทร่วมพัฒนา ทั้งนี้จากการสอบถามเรื่องดังกล่าวกับนางสาวนภารัตน์ ศรีวรรณวิทย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน และผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินบัญชีและบริหารความเสี่ยง บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา หรือซีพีเอ็น ได้รับคำชี้แจงเพียงสั้น ๆ ว่า เรื่องการลงทุนในที่ดินผืนดังกล่าว บริษัทได้ยื่นประมูลในสองส่วนคือ ศูนย์การค้าและอาคารสำนักงาน ซึ่งความคืบหน้าและความชัดเจนจะต้องรอการประกาศจากสำนักงานทรัพย์สินฯก่อน ยึดพระราม 4 สร้างอาณาจักร ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ที่ผ่านมาตระกูลสิริวัฒนภักดีได้ขยายการลงทุนโครงการอสังหาฯบนถนนพระราม 4 ภายใต้ชื่อบริษัทในกลุ่มทีซีซีแลนด์ ชนะการประมูลที่ดินหลายแปลง ได้แก่ 1) ที่ดินตลาดสามย่านเดิมกว่า 13 ไร่ หัวมุมถนนพระราม 4-พญาไท (ตรงข้ามจามจุรีสแควร์) ของสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาฯ 2) ที่ดินติดถนนพระราม 4 ใกล้อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯประมาณ 35 ไร่ ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ วางแผนพัฒนาโรงแรมระดับ 5 ดาวและพื้นที่ค้าปลีก และ 3) ที่ดินกว่า 8 ไร่ ติดแยกพระราม 4-คลองเตย บริเวณซอยไผ่สิงโต ของสำนักงานทรัพย์สินฯ ซึ่ง บมจ.แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ ที่มี บมจ.ยูนิเวนเจอร์ถือหุ้นใหญ่กว่า 50% ได้สิทธิ์เช่า 30 ปี+30 ปี รวมถึงมีโครงการศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์และอาคารสำนักงานปาร์ค เวนเชอร์ หัวมุมแยกเพลินจิต

Info : Prachachat Online, 26 Aug 2014

แผนผังข้อบัญญัติกทม.ปี2547 กำหนดความสูงอาคาร รอบสวนเบญจกิติ

I169 - Law

Image : Realist

'CENTRAL IN THE PARK' รูปแบบอาคาร 71 ชั้น ที่ CPN เคยชนะประมูลปี 2007

I169 - Tive 2 I169 - MasterPlan by CPN i169 - Tive 3 I169 - Tive 4 I169 - Tive 5 All Images : CPN  

FYI Center

พัฒนาโดย Golden Land Plc. ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทอสังหาของคุณเจริญ ความสูงอาคาร 12-14 ชั้น อยู่ในพื้นที่บังคับความสูง 45 เมตร ตั้งอยู่บนที่ดินติดกับซ.ไผ่สิงห์โต ริมถนนรัชดาภิเษก ขนาดที่ดิน 8.3 ไร่ กำหนดสร้างเสร็จปี 2016 I169 - FYI 1 Image : FYI Center  

Siamese Queens

พัฒนาโดย Siamese Asset (บ.ฤทธา) เป็นอาคารคอนโดมิเนียมใหม่ อยู่ตรงข้ามศูนย์สิริกิติ์ I169 - Simese Queen Image : Siamese Asset
REALISTADMIN
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator