เปิดแผน!! พัฒนา TOD 3 สถานีใหญ่ 17 ปี เสร็จครบทุกเฟส!!
14 Dec 2020 1.5K

เปิดแผน!! พัฒนา TOD 3 สถานีใหญ่ 17 ปี เสร็จครบทุกเฟส!!

ตัวอย่างจาก OSAKA STATION ประเทศญี่ปุ่น สถานีรถไฟที่เป็นจุดเปลี่ยนถ่ายกับสถานี HANKYU UMEDA STATION ซึ่งการพัฒนาไม่ได้แค่เป็นการออกแบบแค่ในสถานีรถไฟ แต่เป็นการออกแบบบตั้งแต่ชานชาลาไปจนถึงพื้นที่รอบๆ ของเอกชน ที่มีการเชื่อมต่อกันอย่างสมบูรณ์ รวมทั้งมีความหนาแน่นของกิจกรรม มีครบทุกเงื่อนไขความเป็น TOD เลย พื้นที่ภายในสถานีมีการเชื่อมโยงตั้งแต่ ชานชาลารถไฟ ไปยังลานสถานี และเชื่อมเข้าสู่พื้นที่พาณิชยกรรมโดยเชื่อมต่อกันได้โดยตรงด้วยระบบทางเดินเท้าเป็นหลักเลย มาดูภายนอกกันบ้างจากอาคารสถานีที่เชื่อมต่อกับอาคารที่เป็นการพัฒนาแบบผสมผสาน และยังเชื่อมไปยังอาคารรอบๆ ที่มีการใช้ประโยชน์แบบหลายรูปแบบ ทำให้เกิดความมีประสิทธิภาพในการใช้พื้นที่ และยังเข้าถึงได้ด้วยทางเดินเท้าเป็นหลักอีกด้วย
 

3 สถานีต้นแบบ TOD ของไทย

[wc_tabgroup class="THAI TOD" layout="box"] [wc_tab title="3 สถานีแรก"] สถานี TOD[/wc_tab] [wc_tab title="สถานีในระยะเร่งด่วน"] สถานี TOD[/wc_tab]
SUPPAKORN
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator