Info
Location
Nearby
Surrounding
cover

a space Me
Bangna

Areeya Property

อ่านเพิ่มเติม
ราคาเฉลี่ย (2022)

59,000 บ./ตร.ม.

ราคาเริ่มต้น

1.49 ลบ.

สถานะโครงการ (2022)

ขายแล้ว 95%

ปีที่แล้วเสร็จ

2015

realdata-logo

youtube-icon instagram-icon line-icon tiktok-icon
ราคาเฉลี่ย
59,000
บ/ตร.ม.
2022
ราคาเริ่มต้น
1.49
ลบ.
สถานะโครงการ
ขายแล้ว
95%
2022
ปีที่แล้วเสร็จ
2015

FACT SHEET

ที่ตั้ง

สถานี
กาญจนาภิเษก
ถนน
ฉิมพูลสุข
เขต
บางพลี
ย่าน
บางนา-แพรกษา
จังหวัด
สมุทรปราการ

ราคา

ราคาเฉลี่ย / ตร.ม. (2017)
58,000 บ./ตร.ม.
ราคา Resale เฉลี่ย / ตร.ม. (2022)
59,000 บ./ตร.ม.
ราคาเริ่มต้น / ตร.ม. (2019)
58,000 บ./ตร.ม.
ราคาเริ่มต้น / ยูนิต
1.49 ลบ.
ค่าส่วนกลาง
35 บ./ตร.ม./เดือน

อาคาร

ปีที่แล้วเสร็จ
2015
ขนาดที่ดิน
3.35 ไร่
จำนวนอาคาร/ชั้น
มี 26 ชั้น
จำนวนยูนิต
960 ยูนิต
สถานะโครงการ
95% SOLD

ห้อง

สตูดิโอ
N/A
1 ห้องนอน
25 - 32.1 ตร.ม.
2 ห้องนอน
N/A
3 ห้องนอน
N/A
4 ห้องนอน (ขึ้นไป)
N/A
 
 
MAP
 
Realist
Sattellite mode
Sattellite mode
* ข้อมูลและสถิติที่แสดง อ้างอิงตามข้อมูลของทาง REALIST เท่านั้น
ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบ หากผู้ใช้งานนำไปอ้างอิงทุกกรณี
a space Me
Bangna Cover
a space Me Bangna
เฉลี่ย 59,000 บ./ตร.ม.
เริ่ม 1.49 ลบ.
|
ขายแล้ว 95%
|
เสร็จ 2015
เรียงตาม
 
 
 

ARTICLE

 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม a space Me
Bangna (เอ สเปซ มี
บางนา)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ-นามสกุล*

เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ชื่อ-นามสกุล*

เบอร์โทรศัพท์*

อีเมล

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

 

RELATED LINK

 
 
 
 

ARTICLE