เจ๊เล้ง เฮ!! เจ๊เกียว เฮ่ออ ดอนเมืองพร้อมฟื้นคืนชีพ ส.ค. นี้
31 Mar 2015 3.5K

เจ๊เล้ง เฮ!! เจ๊เกียว เฮ่ออ ดอนเมืองพร้อมฟื้นคืนชีพ ส.ค. นี้

Airport 31 Mar 2015 3.5K
 

เจ๊เล้ง เฮ!! เจ๊เกียว เฮ่ออ

ดอนเมืองพร้อมฟื้นคืนชีพ ส.ค. นี้

  เจ๊เล้ง เฮ!! เจ๊เกียว เฮออ ดอนเมืองพร้อมฟื้นคืนชีพ ส.ค. นี้ ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง ตั้งอยู่บนถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง เป็นจุดศูนย์กลางทางการบินในภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่สามารถเชื่อมโยงการคมนาคมทางอากาศไปยังจุดต่างๆ ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดแวะลงและเชื่อมต่อในการเดินทางของผู้โดยสารตลอดจนพัสดุไปรษณียภัณฑ์ไปยังจุดอื่นๆ ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2,พื้นที่ดอนเมือง Image : Airliners หลังจากกลุ่มสายการบินแอร์เอเชีย ประกอบด้วย สายการบินแอร์เอเชีย สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย และสายการบินอินโดนีเซียแอร์เอเชีย ได้ย้ายเที่ยวบินไปให้บริการที่ดอนเมืองเมื่อวันที่ 1 ต.ค.55  ซึ่งในปี 2556 คาดว่าจะมีผู้โดยสารมาใช้บริการ ประมาณ 16.5 ล้านคน และคาดว่าในปี 2557-2558 จะมีผู้โดยสารมาใช้บริการ ประมาณ 18 – 20 ล้านคนต่อปีตามลำดับ ซึ่งจะทำให้จะเริ่มเกิดความแออัดในปี 2557 เป็นต้นไป ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2   ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2  

ความคืบหน้าการปรับปรุงอาคาร 2

ในการประชุมคณะกรรมการท่าอากาศยานไทย มีมติให้มีการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการ และในการประชุมให้งบประมาณลงทุน เพื่อดำเนินงานปกติประจำปี 2556 เพิ่มเติม และงบประมาณทำการปี 2557 (เพิ่มเติม) เป็นเงินประมาณ 3,200 ล้านบาท  โดยเป็นการปรับปรุงอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และระบบสื่อสารสารสนเทศ ในส่วนของอาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 5 (Pier 5) และอาคารทางเดินเชื่อมด้านทิศใต้ (South Corridor) I217-Don Muang4 ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2 ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2 All images : Airports of thailand PLC. สำหรับความคืบหน้าของแผนพัฒนาสนามบินดอนเมือง เฟส 2  จะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมปีนี้ โดยจะเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารเป็น 30 ล้านคนต่อปี จากปัจจุบันที่อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 รองรับได้ 18.5 ล้านคน

ภาพการก่อสร้าง

ภาพของการก่อสร้างบริเวณภายในอาคารอาคาร 2 ท่าอากาศยานดอนเมืองเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2015 ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2 ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2 ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2 All images : skyscrapercity อาคารผู้โดยสาร อาคาร 2 มีกำหนดเปิดให้บริการตั้งแต่กลางปีที่แล้ว เหตุผลที่ล่าช้าไปมาจากหลาย ๆ อย่าง เช่น ช่วงสำรวจก่อนการปรับปรุงยังสำรวจไม่ละเอียดพอ ทำให้ต้องกลับมาสำรวจกันใหม่อีกครั้ง สำหรับตอนนี้งานตกแต่งดำเนินการเสร็จแล้ว เหลือการปรับปรุงงานระบบ ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2 Image : Hflight สำหรับการพัฒนา ในภาพรวมของอาคาร สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสื่อสารและสารสนเทศ ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคในส่วนของอาคารผู้โดยสารอาคาร 1 อาคารเทียบเครื่องบิน North Corridor อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 2, 3, 4 ทางวิ่ง ทางขับ ลานจอดอากาศยาน และอาคารต่าง ๆ ส่วนที่เหลือ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการศึกษา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรองรับเที่ยวบินที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ทางสนามบินดอนเมืองได้จัดสร้างหอบังคับการบินแห่งใหม่ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 เพื่อทดแทนหอบังคับการบินเดิมที่ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน โดยจัดสร้างบริเวณพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของอาคารเรดาร์ปฐมภูมิในปัจจุบัน แล้วเสร็จวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เพื่อให้สามารถรองรับระบบควบคุมการบินสมัยใหม่ตามมาตรฐาน ICAO เพื่อความปลอดภัยในการจราจรทางอากาศ I217-Don Muang24 บริเวณด้านหน้าของท่าอากาศยานดอนเมืองในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าสายสีแดง บางซื่อ - รังสิต  

รถไฟฟ้าสายสีแดง สถานีดอนเมือง

ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2 ภาพของสถานีดอนเมือง เฟส 1 ที่มีเฉพาะสายสีแดง (บางซื่อ - รังสิต) ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2 ภาพของสถานีดอนเมือง เฟส 2 ผังชั้นระดับดินของสถานีดอนเมือง ภาพนี้จะชี้ให้เห็นว่าชั้นบนสุดคือ Hi-Speed Rail  รองลงมาเป็น Airport link ในชั้นถัดลงมาเป็นทางวิ่งสำหรับรถยนต์ ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2

เส้นทางรถไฟฟ้าเชื่อม 2 สนามบิน

รัฐบาลชุดนี้จะลงทุนสร้างรถไฟฟ้าเชื่อม 2 สนามบิน ดอนเมืองกับสุวรรณภูมิ ระยะทาง 21.8 กม. เงินลงทุนกว่า 3 หมื่นล้านบาทแนวเส้นทางจะต่อขยายรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงก์จาก "สถานีพญาไท" ขนานไปกับเส้นทางรถไฟสายเหนือและสายสีแดง (บางซื่อ-รังสิต) มาสิ้นสุดสนามบินดอนเมือง จะรองรับผู้โดยสารแอร์พอร์ตลิงก์ที่มาจากสุวรรณภูมิ และยังทำให้การเดินทางผู้มาใช้บริการทั้ง 2 สนามบินสะดวกยิ่งขึ้น ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2 รถไฟฟ้าสายพญาไท - ดอนเมือง มีทั้งหมด 5 สถานี ได้แก่ สถานีราชวิถี (เชื่อมสายสีส้ม) สถานีกลางบางซื่อ (เชื่อมสายสีแดง รถไฟทางไกล และสายสีน้ำเงิน) สถานีบางเขน (เชื่อมสายสีแดง) สถานีหลักสี่ (เชื่อมสายสีชมพู) และสถานีดอนเมือง เมื่อการก่อสร้างระบบรถไฟสายสีแดงเสร็จ จะเปิดให้บริการด้วยรถไฟฟ้าที่ทันสมัย มีความสะดวก รวดเร็ว ต่อผู้ที่เข้ามาใช้บริการสนามบินดอนเมือง  

งานปรับปรุงในส่วนอื่นๆ

นอกจากนี้ ท่าอากาศย่านดอนเมืองได้ให้ความสำคัญกับมาตรฐานห้องน้ำสาธารณะของท่าอากาศยาน โดยได้มีการปรับปรุงห้องน้ำของท่าอากาศยานมาอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 1. การปรับปรุงห้องน้ำอาคารผู้โดยสาร, Pier 2, 3, 4 สำหรับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ งบประมาณ 120 ล้านบาท 2. การปรับปรุงห้องน้ำอาคารผู้โดยสารอาคาร 2, Pier 5, South Corridor สำหรับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ งบประมาณ 105 ล้านบาท 3. การปรับปรุงห้องน้ำสำหรับผู้ปฏิบัติงานภายในอาคารผู้โดยสาร งบประมาณ 22 ล้านบาท ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2 COTTO ร่วมกับ การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ส่งเสริมภาพลักษณ์การบริการของท่าอากาศยานดอนเมือง ให้เทียบเท่ามาตรฐานระดับสากลภายใต้ Brand Positioning “The Responsible Trendsetter”  โดยนำระบบห้องน้ำครบวงจร และนวัตกรรมการออกแบบ มาร่วมสร้างประสบการณ์อันน่าประทับใจแก่ผู้ที่ใช้บริการห้องน้ำ ในโครงการ“The World Pleasure Airport” by COTTO โดยออกแบบปรับปรุงห้องน้ำ Showcase ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 2 แห่ง คือในส่วนของผู้โดยสารขาออก ฝั่ง International และ Domestic ดอนเมือง,Don Muang,ใหม่,ปรับปรุง,ดอนเมืองใหม่,ปรังปรุงดอนเมือง,ดอนเมืองเฟส2 All images : Cotto

ข้อมูลของสนามบินดอนเมือง

สนามบินดอนเมืองเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง มีจำนวนรันเวย์ : 2 ทางวิ่ง - รันเวย์ 21R/03L - ยาว 3,700 เมตร, กว้าง 60 เมตร (12,139 ฟุต/197 ฟุต) - รันเวย์ 21L/03R - ยาว 3,500 เมตร, กว้าง 45 เมตร (11,461 ฟุต/147 ฟุต) มีความสามารถในการรองรับ 60 เที่ยวบิน ต่อชั่วโมง ลักษณะของพื้นท่าอากาศยานความทนทาน : พื้นคอนกรีตลาดยาง ในส่วนของจำนวนแท็กซี่เวย์ 23 จุดจอดอากาศยาน  101 หลุมจอด โดยแบ่งเป็นหลุมจอดที่เชื่อมต่อกับประตูทางออกอาคารผู้โดยสาร(Contact Gate) อาคาร 1 จำนวน 35 หลุมดจอด (ใช้จริง 14 หลุมจอด) และเป็นหลุมจอดที่ไม่เชื่อมต่อกับประตูทางออก(Remote Parking) จำนวน 66 หลุมจอด เคาน์เตอร์เช็กอินรวมทั้งสิ้น 167 เคาน์เตอร์อาคารผู้โดยสาร อาคาร 1 มีเคาน์เตอร์เช็กอิน 124 เคาน์เตอร์ (ใช้จริง 32 เคาน์เตอร์) I217-Don Muang30 ปัจุบันสนามบินดอนเมืองมีสายการบินที่มีเที่ยวบินประจำอยู่ถึง 10 สายการบิน I217-Don Muang31

สถิติงานควบคุมจราจรทางอากาศท่าอากาศยานดอนเมือง ให้บริการควบคุมจราจรทางอากาศแก่อากาศยาน ที่ทำการบินขึ้น-ลง และ บินผ่านที่สนามบินดอนเมือง ภายในเขตควบคุมจราจรทางอากาศ โดยมีพื้นที่รับผิดชอบ รัศมี 50 ไมล์ทะเล (Nautical Mile) จากท่าอากาศยาน ซึ่งจะแสดงการเปรียบเทียบให้เห็นตั้งแต่ปี 2550-2557 ซึ่งจะเห็นได้อย่างชัดเจนเลยว่าการทำการบินขึ้น-ลง และ บินผ่านสนามบินดอนเมืองมีปริมาณเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

I217-Don Muang25   สถิติงานควบคุมจราจรทางอากาศท่าอากาศยานดอนเมืองของเที่ยวบินภายในประเทศ และเที่ยวบินระหว่าประเทศ I217-Don Muang26

 

ข้อมูลของสนามบินอื่น

ตารางเปรียบเทียบเที่ยวบินระหว่าง สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ สนามบินภูเก็ต และสนามบินเชียงใหม่ ของในปี 2557 ที่ผ่านมา I217-Don Muang29   INFO : AIRPORTS OF THAILAND PLC.
ดอนเมือง
สนามบินดอนเมือง
สนามบิน
เที่ยวบิน
เครื่องบิน
ในประเทศ
ระหว่าประเทศ
สนามบินใหม่
อาคารใหม่
ดอนเมืองเฟส2
อาคารดอนเมือง2
ดอนเมืองอาคาร1
เที่ยวบินที่ดินเมือง
REALISTADMIN
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator