ทางด่วนพระราม3-ดาวคะนอง
04 May 2017 41.0K

ทางด่วนพระราม3-ดาวคะนอง

 

ทางด่วนพระราม3-ดาวคะนอง วงแหวนรอบนอกตะวันตก

Images : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
โครงการนี้จัดเป็น 1 ใน 6 โครงการระยะเร่งด่วนตามแผนการพัฒนาระบบทางด่วนของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(กทพ.)ที่จะเร่งดำเนินการตั้งแต่ปี 2559 เป็นต้นไป มีระยะทางประมาณ 18.7 กิโลเมตรแนวเส้นทางเริ่มจากช่วงถนนพระราม 3 เชื่อมกับจุดทางด่วนเฉลิมมหานครและทางด่วนศรีรัชช่วงกิโลเมตรที่ 18+000 โดยช่วงพระราม 3 -ดาวคะนองมีระยะทางช่วงนี้ประมาณ 17.10 กิโลเมตร โดยจะมีการก่อสร้างสะพานข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยาคู่ขนานไปกับสะพานพระราม 9 หรือสะพานแขวนในปัจจุบัน ในส่วนช่วงดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก มีระยะทางประมาณ 11.60 กิโลเมตรไปสิ้นสุดที่จุดเลยจากทางแยกต่างระดับบางขุนเทียนประมาณ กิโลเมตรที่ 13+000 ไปตามทางหลวงหมายเลข35 มุ่งสู่ภาคใต้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วขึ้น 

Project “Motorway บางขุนเทียน – วังมะนาว”

มีจากจุดเริ่มต้นที่ทางขึ้นทางด่วนพระราม 3 – วงแหวนรอบนอกตะวันตก บริเวณทางแยกต่างระดับบางขุนเทียน ไปจนถึงจุดสิ้นสุดที่วังมะนาว อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี เป็นระยะทางกว่า 75 กม. ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 87,000 ลบ. โดยที่ Phase 1 บางขุนเทียน – มหาชัย จะมีระยะทาง 11.5 กม. ใช้งบประมาณ 15,000 ลบ. อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ มอเตอร์เวย์ บางขุนเทียน - วังมะนาว
 

กทพ.ลงทุนเอง 3.2 หมื่นล้าน ลุยตัดด่วนใหม่ 19 กม.เชื่อม "พระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนตะวันตก" เผยโครงการเดินหน้าฉลุย ใช้เงินเวนคืนน้อย 807 ล้านบาท ชดเชยที่ดิน 6 ไร่ บ้าน 79 หลัง เตรียมชง ครม.ไฟเขียวโครงการ ตั้งเป้าเปิดประมูลสิ้นปีนี้ เริ่มตอกเข็ม พ.ค.ปี"60 เปิดใช้ปี"63

นายณรงค์ เขียดเดช ผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้โครงการทางด่วนพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกตะวันตก ระยะทาง 19 กม. ใช้เงินลงทุน 32,000 ล้านบาท รายงานผลการศึกษาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) เสร็จเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เดือน พ.ค.ที่ผ่านมา ยังเหลือแต่การออกแบบรายละเอียดโครงการมีความคืบหน้าแล้วกว่า 80% คาดว่าภายในเดือน พ.ย.นี้จะแล้วเสร็จ จากนั้นจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาโครงการ ตามแผนสิ้นปีนี้จะเปิดประมูลหาผู้รับเหมาและเซ็นสัญญาก่อสร้างภายในเดือน เม.ย.-พ.ค. 2560 ใช้เวลาก่อสร้าง 39 เดือน จะแล้วเสร็จเปิดใช้ในเดือน ก.ค. 2563
ปัจจุบันกทพ.อยู่ระหว่างเสนอรัฐบาลให้รัฐสนับสนุนค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด(ประมาณ 807 ล้านบาท) และระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย(Thailand FutureFun : TFF) พร้อมขอความเห็นชอบเรื่องพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร อีกทั้งขอความเห็นชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ดำเนินโครงการต่อไป นายณรงค์กล่าวว่า ทางด่วนสายนี้เป็นโครงการเร่งด่วนที่ กทพ. ต้องเร่งผลักดันให้เกิดขึ้น เนื่องจากปัจจุบันทางพิเศษเฉลิมมหานครหรือทางด่วนขั้นที่ 1 บริเวณดาวคะนอง ซึ่งเป็นเส้นทางหลักสายหนึ่งในการเดินทางเข้าใจกลางเมือง โดยต้องผ่านสะพานพระราม 9 เพียงสะพานเดียว ส่งผลให้มีปริมาณการจราจรหนาแน่นมาก อีกทั้งสะพานมีอายุการใช้งานนานกว่า 30 ปี หากต้องปิดซ่อมเพื่อปรับปรุงจะส่งผลกระทบด้านการจราจรอย่างมาก   สำหรับจุดด่านทางขึ้น-ลงของทางด่วนเส้นทางนี้มีจำนวน 7 จุดสำคัญประกอบด้วย ด่านแห่งที่ 1 (ถนนพระราม 2 ซอย 84 ใกล้ชุมชนบางกระดี่)ด่านแห่งที่ 2 (ถนนพระราม 2 ซอย 69 ใกล้ถนนบางขุนเทียน) ด่านแห่งที่ 3 (ถนนพระราม 2 ซอย 50 ใกล้วัดเลา) ด่านแห่งที่ 4 (ถนนพระราม2 ซอย 33 ใกล้วัดยายร่ม)ด่านแห่งที่ 5 (ถนนพระราม 2 ซอย 27 ใกล้ถนนพุทธบูชา) ด่านแห่งที่ 6 ด่านสุขสวัสดิ์ และด่านแห่งที่ 7 ด่านบางโคล่ โดยที่ด่าน ดาวคะนอง 2 จะเป็นด่านยกระดับ

ตำแหน่งด่านทางขึ้น-ลง

ด่านแห่งที่ 1 (ถนนพระราม 2 ซอย 84 ใกล้ชุมชนบางกระดี่) หรือ ด่านบางขุนเทียน ของ  Motorway กรุงเทพฯ-วังมะนาว
ด่านแห่งที่ 2 (ถนนพระราม 2 ซอย 69 ใกล้ถนนบางขุนเทียน)
ด่านแห่งที่ 3 (ถนนพระราม 2 ซอย 50 ใกล้วัดเลา)
ด่านแห่งที่ 4 (ถนนพระราม2 ซอย 33 ใกล้วัดยายร่ม)
ด่านแห่งที่ 5 (ถนนพระราม 2 ซอย 27 ใกล้ถนนพุทธบูชา)
ด่านแห่งที่ 6 ด่านสุขสวัสดิ์ (ปรับปรุงด่านปัจจุบัน)
ด่านแห่งที่ 7 ด่านบางโคล่
Images : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม   Images : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม
รูปแบบโครงสร้างช่วงสะพานข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยา
ลักษณะโครงการเป็นแนวเส้นทางยกระดับ ขนาด 6 ช่องจราจร(ทิศทางละ 3 ช่องจราจร)ซ้อนทับไปตามเกาะกลางถนนพระราม 2 จนถึงด่านเก็บค่าผ่านทางดาวคะนอง จากนั้นซ้อนทับบนทางพิเศษเฉลิมมหานครจนถึงบริเวณถนนพระราม 3ใกล้กับทางแยกต่างระดับบางโคล่ โดยช่วงที่ข้ามแม่นํ้าเจ้าพระยาจะก่อสร้างสะพานใหม่ขนาด 8 ช่องจราจรทิศทางละ 4 ช่องจราจรขนานอยู่ด้านทิศใต้ของสะพานพระราม 9
Images : การทางพิเศษแห่งประเทศไทย กระทรวงคมนาคม   มูลค่าการลงทุนโครงการดังกล่าวนี้ 31,244 ล้านบาท จำแนกเป็นค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ประมาณ 807 ล้านบาท(ค่าเวนคืนที่ดินประมาณ 526 ล้านบาท ค่าชดเชยสิ่งปลูกสร้าง ประมาณ 681 ล้านบาท) ค่าก่อสร้าง(รวมค่าควบคุมงาน) 30,437 ล้านบาท ปัจจุบันกทพ.อยู่ระหว่างเสนอรัฐบาลให้รัฐสนับสนุนค่าจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินทั้งหมด(ประมาณ 807 ล้านบาท) และระดมทุนผ่านกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออนาคตประเทศไทย(Thailand FutureFun : TFF) พร้อมขอความเห็นชอบเรื่องพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืนในท้องที่เขตราษฎร์บูรณะกรุงเทพมหานคร อีกทั้งขอความเห็นชอบหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประกอบการนำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) อนุมัติให้ดำเนินโครงการต่อไป Info : ฐานเศรษฐกิจ   Info : ฐานเศรษฐกิจ  

อัพเดตคความคืบหน้าโครงการ (มิถุนายน 2563)

การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ได้มีการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง ให้เป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างโครงการทางพิเศษสายพระราม 3-ดาวคะนอง-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตก สัญญาที่ 4

ซึ่งเป็นการลงเสาเข็มและฐานรากของโครงการสะพานคู่ขนานสะพานพระราม 9 จึงต้องมีการจำกัดเส้นทางเดินรถบริเวณ ตั้งแต่วันที่ 15 มี.ค.63 ถึงวันที่ 31 ก.ค. 63 ดังนี้

ทางพิเศษเฉลิมมหานคร บริเวณทางราบก่อนขึ้นสะพานพระราม 9 จะปิด 1 ช่องจราจรด้านซ้ายสุดทาง

ทางพิเศษศรีรัช บริเวณทางลงบางโคล่-สะพานพระราม 9 จะปิด 1 ช่องจราจรด้านขวาสุดทาง

Info : mgronline  
REALISTADMIN
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator