ทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา
12 Dec 2014 5.3K

ทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา

ทางเลียบแม่น้ำเจ้าพระยา

Infographic 190 - Walkway along the River - 691 I190 - 1 - เส้นทางตั้งแต่ สะพานพระราม3 - สะพานพระนั่งเกล้า ยาว 50 กม. ฝั่งละ 25 กม. - ลงทุน 30,000 ลบ. เฉลี่ยกม.ละ 500-600 ลบ./กม. - กทม.เป็นผู้ออกแบบและสำรวจพื้นที่ ส่วนรัฐบาลเป็นผู้ออกงบประมาณ (ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างออกแบบเบื้องต้น) - ลักษณะโครงสร้าง ตอม่ออยู่ในน้ำ ยื่นจากริ่มตลิ่ง 16 ม. (ความกว้างประมาณ 4 ช่องจราจร) 2 เลนเป็นทางวิ่งรถขนส่งสาธารณะ (รถเมล์ไฟฟ้า รถเมล์ล้อยาง) ส่วนอีก 2 เลน เป็นทางจักรยานและคนเดิน (ห้ามรถยนต์เข้า) และในส่วนที่โค้ง เว้าของแม่น้ำ เช่น ส่วนที่ตัดผ่านรัฐสภาแห่งใหม่ ก็จะสร้างเป็นลานอเนกประสงค์ สำหรับออกกำลังกาย หรือ ศาลา เป็นมุมพักผ่อน - ประโยชน์จากโครงการคือ จะช่วยแก้ปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ริ่มฝั่งแม่น้ำ และสามารถกันน้ำท่วมได้ - เฟสแรก สะพานปิ่นเกล้า-พระราม7 ยาว 14 กม. ฝั่งละ 5-7 กม. ค่าก่อสร้างและเวนคืน 7,000-8,000 ลบ.จะเริ่มตอกเข็ม ตค. 2558 นี้ ใช้เวลาสร้าง 2 ปี เปิดประมาณปี 2560-2561 - นอกจากนั้น ยังมีโปรเจคทางเดินเชื่อม 2 ฝั่ง แม่น้ำเจ้าพระยา ความยาว 350 ม. ขนาด 2 ช่องจราจร เป็นช่องทางคนเดินและจักรยานเท่านั้น มีจุดชมวิวกลางแม่น้ำ งบ 1,000 ลบ. ความคืบหน้า ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างกำหนดที่ตั้ง

เส้นทางของทางเลียบแม่น้ำโดยสังเขป

คลิกที่ สี่เหลี่ยมด้านซ้ายบนของ Map เพื่อเลือกตำแหน่งสะพาน

ตัวอย่าง Walkway ในประเทศต่างๆ

 

Allegheny Riverfront Park, Pittsburgh, USA

I190 - 2Image : Pittsburgh Cultural Trust: Allegheny Riverfront Park I190 - 3Image : Pittsburgh Cultural Trust: Allegheny Riverfront Park

Chicago River Walk, USA

I190 - 4Image : Chicago River Walk

I190 - 5Image : Chicago River Walk

 

Hunter’s Point South Waterfront Park, New York, USA

I190 - 6Image : Albert Večerka / Esto I190 - 7Image : TBA / WM One 57 StreetImage : Wade Zimmerman

Detroit riverfront pillars, USA

I190 - 12

Newark's Riverfront, New Jersey, USA

I190 - 13Image : Nicole Anderson I190 - 14Image : Nicole Anderson

 Hornsbergs Strandpark, Stoclholm, Sweden

I190 - 9Image : Åke E:son Lindman I190 - 10Image : Åke E:son Lindman I190 - 11Image : Åke E:son Lindman

Seoul River Walk, Korea

I190 - 15Image : Vincenty C. Wong I190 - 16Image : Vincenty C. Wong

Panhom Pehn Waterfront, Cambodia

I190 - 17
REALISTADMIN
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator