นครรังสิตเจริญแล้วนะจ๊ะ
20 Jan 2015 6.4K

นครรังสิตเจริญแล้วนะจ๊ะ

 

นครรังสิตเจริญแล้วนะจ๊ะ

Infographic 200 - Rangsit691 รังสิต เป็นเทศบาลในเขตอำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยรังสิตเป็นเมืองปริมณฑลที่รองรับการขยายตัวของกรุงเทพมหานครในทางตอนเหนือ ในปัจจุบัน รังสิตนอกจากจะกลายเป็นจุดศูนย์กลางในการเดินทางต่อไปยังบางจังหวัดในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกแล้ว ยังมีความสำคัญในฐานะเป็นหนึ่งในเมืองบริวาร (Satellite City) ที่สำคัญของกรุงเทพมหานครที่มีคนเดินทางเข้าออกเขตเมืองตลอดเวลาอีกด้วย เทศบาลนครรังสิตมีประชากรทั้งสิ้น จำนวน 76,973 คน แยกเป็นประชากรชายจำนวน 36,263 คน ประชากรหญิงจำนวน 40,710 คน ความหนาแน่นประชากรโดยเฉลี่ย 3,701 คน ต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร มีมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่อยู่ในช่วงกรุงเทพตอนเหนือและปทุมธานี ที่ถือเป็นกำลังซื้อส่วนหนึ่งของห้างสรรพสินค้าในแถบนั้น ๆ เช่น ม.ธรรมศาสตร์ ม.กรุงเทพ ม.รังสิต และม.ศิลปากรกับม.หอการค้าไทยที่กำลังจะขยาย campus มา นอกจากนั้น ยังมีรถไฟฟ้าสายสีแดง จุดเริ่มต้นโครงการ เริ่มจาก กม.6+000 บริเวณสามแยกประดิพัทธ์ ประมาณ 1.8 กิโลเมตร ทางทิศใต้ของสถานีบางซื่อ ไปตามแนวเขตทางรถไฟในเส้นทางรถไฟสายเหนือ ผ่านเขตจตุจักร บางเขน หลักสี่ ดอนเมือง และไปสิ้นสุดที่สถานีรังสิต จังหวัดปทุมธานี ระยะทางประมาณ 26.3 กิโลเมตร โดยในอนาคตอันใกล้นี้จะต่อขยายไปยังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแนวเส้นทางมีระยะทางรวม 26.3 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นทางยกระดับ จากบางซื่อ (กม.6+000) ไปถึงดอนเมือง (กม.25+232) ระยะทาง 19.2 กิโลเมตร และลดระดับลงอยู่ระดับพื้นดิน จากสถานีดอนเมือง (กม.25+232) ถึงรังสิต (กม.32+350) ระยะทาง 7.1 กม. โดยมีรั้วกั้นตลอดแนวจากดอนเมืองถึงรังสิต ขนาดทาง 1.000 เมตร (Meter Gauge) เชื่อมต่อกับทางรถไฟสายเหนือในปัจจุบันโดยการก่อสร้างเป็นทางยกระดับจากบางซื่อ (กม.6+000) ไปยังดอนเมือง (กม.25+232) ระยะทาง 19.2 กิโลเมตร และลดระดับลงอยู่ระดับพื้นดินจากสถานีดอนเมือง (กม.25+232) ถึงรังสิต (กม.32+350) ระยะทาง 7.1 กิโลเมตร โดยมีรั้วกั้นตลอดแนวเส้นทางจากดอนเมืองถึงรังสิต ทางรถไฟมีขนาด 1.000 เมตร (Meter Gauge) เชื่อมต่อกับทางรถไฟสายเหนือในปัจจุบัน I200Image : Bangsue-Rangsitredline.com

พื้นที่กรุงเทพตอนเหนือจนถึงปทุมธานี ประกอบด้วยห้างสรรพสินค้าและมหาวิทยาลัยชั้นนำต่าง ๆ

Future City

Future Park + Zpell ที่ดิน : กว่า 600 ไร่ พื้นที่เช่า : 600,000 ตร.ม. มูลค่าการลงทุน : 5,300 ลบ. (เฉพาะรีโนเวทฟิวเจอร์พาร์ค 400-500 ลบ.) เจ้าของโครงการ : บ.รังสิตพลาซ่า กำหนดเปิด : สค.58 I200 - Z1 I200 - Z2 I200 - Z3 I200 - Z4 All Images : Future City

Mega Rangsit

ที่ดิน : 250 ไร่ เฉพาะที่ดินจากตระกูลสนิทวงศ์ฯ และกำลังกว้านซื้ออีก รวมน่าจะประมาณ 1,000 ไร่ พื้นที่เช่า : N/A มูลค่าการลงทุน : เฉพาะที่ดิน 250 ไร่ ราคา 700 ลบ. เจ้าของโครงการ : SF (49%) + Ikano (49%) + ไทยวนาสิริ (2%) = บริษัทร่วมทุน ชื่อ North Bangkok Development กำหนดเปิด : N/A I200 - MegaImage : SF

Central 'M'

ที่ดิน : 616 ไร่ หน้ากว้าง 1 กม. พื้นที่เช่า : 482,500 ตร.ม. มูลค่าการลงทุน : ที่ดิน 4,200 ลบ. + ค่อก่อสร้าง 9,500 ลบ. เจ้าของโครงการ : CPN กำหนดเปิด : N/A I200 - MImages : CPN

The Hub (ขยายจาก Zeer รังสิต)

รวม The Hub และ Zeer ที่ดิน : 86 ไร่ 1 งาน พื้นที่เช่า : 350,000 ตร.ม. มูลค่าการลงทุน : 3,500 ลบ. เจ้าของโครงการ : Zeer Property (PLC) กำหนดเปิด : ก.พ. 2015 I200 - Hub I200 - Hub2 I200 - Hub3 I200 - Hub4 I200 - Hub5 All Images : Zeer Rangsit

โบ๊เบ๊ ทาวเวอร์ รังสิต

รีโนเวทจาก เมอร์รี่คิง เก่า ที่ดิน : 4 ไร่ 3 งาน 68 ตร.ว. พื้นที่เช่า : 20,000 ตร.ม. มูลค่าการลงทุน : N/A เจ้าของโครงการ : ถาวรสินพัฒนา กำหนดเปิด : เปิดแล้ว I200 - Bo1 I200 - Bo2 I200 - Bo3 I200 - Bo4 All Images : Bobae Tower Rangsit  

Imagine Village

อยู่ในพื้นที่ม.กรุงเทพ ติดถนนวิภาวดี-รังสิต ที่ดิน : 4 ไร่ พื้นที่เช่า : 4,200 ตร.ม. มูลค่าการลงทุน : 350 ลบ. เจ้าของโครงการ : ม.กรุงเทพ กำหนดเปิด : เปิดแล้ว I200 - Imagine I200 - Imagine2 All Images : Bangkok University
REALISTADMIN
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator