ห้วยขวาง-พระราม 9-อโศก ที่ไหนค่าครองชีพถูกสุด
02 Feb 2020

ห้วยขวาง-พระราม 9-อโศก ที่ไหนค่าครองชีพถูกสุด

ในด้านที่อยู่อาศัยทั้ง 3 พื้นที่มีความแตกต่างกัน ราคาที่เฉลี่ยต่อตารางเมตรสูงที่สุดอยู่ที่ทำเลอโศก 210,000 บาท/ตร.ม. รองลงมาคือทำเลพระราม 9 อยู่ที่ 155,000บาท/ตร.ม. และ ราคาเฉลี่ยต่อตารางเมตรต่ำที่สุดอยู่ที่ ห้วยขวาง 110,000 บาท/ตร.ม.  จากราคาคอนโดมิเนียมในแต่ละทำเล เมื่อลองนำมาคิดตามเงื่อนไขการผ่อนชำระห้องขนาด 30 ตารางเมตร ผ่อนระยะเวลา 30 ปี อัตราดอกเบี้ย 6% จะพบว่าทำเลห้วยขวางผ่อนเพียง 17,000 บาทต่อเดือน สำหรับค่าเช่ารายเดือน หากลองคำนวณจากค่าเช่าเฉลี่ย/ตร.ม./เดือน สำหรับห้องขนาด 30 ตารางเมตร เปรียบเทียบทั้ง 3 ทำเล พบว่าทำเลอโศกจะมีค่าเช่าสูงที่สุดที่ 21,000 บาทต่อเดือน รองลงมาคือพระราม 9 ที่ 18,300 บาทต่อเดือน และ ห้วยขวาง 15,000 บาทต่อเดือน คอนโดโดยรอบสถานีห้วยขวางมีค่าเช่าเฉลี่ยต่อตารางเมตรที่ต่ำที่สุดที่ 500 บาท/ตารางเมตร/เดือน ในด้านผลตอบแทนเฉลี่ย Gross Rental Yield จะพบว่าทำเลห้วยขวางจะมี Gross Rental Yield มากที่สุด เฉลี่ยที่ 5.1 % เนื่องจากระดับราคาคอนโดในทำเลนี้มีราคาที่ต่ำกว่าโซนอื่นๆ

ค่าเดินทาง

รถ 3 ต่อถึงที่ทำงาน - ระบบหลักที่ใช้จะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินสายสีน้ำเงิน ซึ่งจากคอนโดจะมาถึงรถไฟฟ้าอาจจะต้องใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ จากนั้นจึงต่อรถไฟฟ้าใต้ดิน เมื่อเดินทางถึงสถานีปลายทางแล้วก็อาจจะต้องมีการต่อวินมอเตอร์ไซค์อีกครั้งเพื่อไปยังที่ทำงาน เป็นต้น ทำให้การเดินทางไปทำงานจะต้องทำการต่อรถถึง 3 ครั้ง หรือเท่ากับต่อรถ 6 ครั้งใน 1 วัน ยกเว้นที่อยู่อาศัยและทำงานในทำเลอโศกที่ไม่ต้องใช้รถไฟฟ้าในการเดินทาง
ค่าเดินทางทั้งหมด - คอนโดในแต่ละทำเลมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางที่แตกต่างกันด้วยระยะทางที่ใช้บริการ MRT และการใช้บริการของวินมอเตอร์ไซค์ 1. อยู่ห้วยขวางเดินทางไปอโศก - จะมีค่ารถไฟฟ้าไป-กลับต่อวันประมาณ 46 บาท คิดเป็นต่อเดือนจะเป็นเงิน 1,380 บาท และค่าวินมอเตอร์ไซค์ไป-กลับที่วันละประมาณ 60 บาท ในหนึ่งเดือนจะเป็นเงิน 1,800 บาท ซึ่งรวมเป็นเงิน 3,180 บาทต่อเดือน 2. อยู่พระราม 9 เดินทางไปอโศก - จะมีค่ารถไฟฟ้าไป-กลับต่อวันประมาณ 38 บาท คิดเป็นต่อเดือนจะเป็นเงิน 1,140 บาท และค่าวินมอเตอร์ไซค์ไป-กลับที่วันละประมาณ 60 บาท ในหนึ่งเดือนจะเป็นเงิน 1,800 บาท ซึ่งรวมเป็นเงิน 2,940 บาทต่อเดือน 3. อยู่อาศัย และทำงานอโศก - ไม่มีค่า MRT แต่อาจจะใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์ ไป-กลับต่อวันประมาณ 30 บาท คิดเป็นต่อเดือนจะเป็นเงิน 900 บาท

สรุปค่าใช้จ่ายหลัก

[wc_tabgroup class="5" layout="box"] [wc_tab title="ซื้อ"] [/wc_tab] [wc_tab title="เช่า"] [/wc_tab]
SUPPAKORN
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator