แผนคมนาคม 2560

อัพเดทแผนคมนาคม 60 ถึงไหนแล้วน่ะ?

 

แผนด้านคมนาคมขนส่ง คืออะไร?

รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคม กำหนดแผนคมนาคม 60 เพื่อลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เป็นไปตามนโยบายรัฐบาล กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ และ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน โดยเชื่อมโยงกับ แผนร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (ปี 60 – 79) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 60 - 64) ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (ปี 60 - 79) และ แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย (ปี 58 – 65)
สำหรับ Action Plan 60 พิจารณาคัดเลือกโครงการลงทุนขนาดใหญ่ ภายใต้แผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง ปี 58 – 65 , โครงการที่มีความสำคัญเร่งด่วนตามนโยบายรัฐบาลและพร้อมดำเนินการในปีงบประมาณ 60 และ โครงการสำคัญที่ต้องการเร่งผลักดัน จำนวน 36 โครงการ รวมทั้ง โครงการที่จำเป็นต้องขยายระยะเวลาปี 59 ที่ครม. ยังไม่อนุมัติดำเนินโครงการ รวมทั้งสิ้น 43 โครงการ 10 ประเภท มูลค่า 1,769,992 ลบ.
 

สรุปข่าวความคืบหน้าไปถึงไหนแล้ว?

(* = โครงการจำเป็นต้องขยายระยะเวลาเพื่อประโยชน์สูงสุดปี 59 )
 

*4 รถไฟความเร็วสูง (วงเงิน 701,000 ลบ.)

1.รถไฟความเร็วสูง กทม. - โคราช 2.รถไฟความเร็วสูง กทม. - ระยอง
3.รถไฟความเร็วสูง กทม. - พิษณุโลก 4.รถไฟความเร็วสูง ช่วงกทม. - หัวหิน
 รถไฟไฮสปีดไทย - จีน ลงนาม 4 ก.ย.นี้
ครม. เห็นชอบร่างสัญญา 2.2 งานที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้าง รถไฟความเร็วสูง ช่วงกรุงเทพฯ - หนองคาย (ระยะที่ 1 ช่วง กทม. - นครราชสีมา) วงเงิน 179,412 ลบ. และอนุมัติปรับกรอบวงเงินสัญญา 2.2 จากเดิมกำหนดไว้ที่ 1,649 ลบ. เป็น 3,500 ลบ. เป็นไปตามเกณฑ์งบที่คาดไว้  จากนี้จะร่างสัญญา 2.1 ออกแบบรายละเอียดงานโยธา วงเงิน 1,706 ลบ. ที่ ครม. อนุมัติแล้วไปลงนามสัญญาร่วมกัน รฟท. และ ฝ่ายจีน ในวันที่ 4 ก.ย. เมืองเซี๊ยะเหมิน ประเทศจีน หลังจากนั้น ทางจีนจะส่งรายละเอียดการก่อสร้างให้ไทย เพื่อดำเนินการก่อสร้างตอนที่ 1 ระยะทาง 3.5 กม. เส้นทางกลางดง - ปางอโศก อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ในช่วงปลายเดือน ต.ค นี้ แต่ต้องรอ EIA ผ่านก่อน คาดจะเป็นช่วงเดือน ก.ย.  ส่วนการออกแบบในส่วนที่เหลือ ได้เร่งให้จีนส่งมอบแบบให้เร็วขึ้น  เพื่อให้ รฟท. มีเวลาเตรียมแผนเปิดประมูลหาผู้รับเหมาในช่วง 2 , 3 , 4 info: (voicetv 30  Aug 60)
แผนที่เส้นทางเดินรถไฟความเร็วสูง กทม. - โคราช
ญี่ปุ่นสนใจสร้างรถไฟ กทม. - ระยอง 
นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ ฝ่ายเศรษฐกิจเผย ญี่ปุ่นสนใจลงทุนรถไฟความเร็วสูง กทม. - ระยอง และพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนด้านยุทธศาสตร์กับไทยในด้านต่างๆทุกมิติ โดย รมต. เศรษฐกิจฯ ญี่ปุ่นเตรียมนำนักธุรกิจ 500 คนมาเยือนไทย 11 - 13 ก.ย. นี้ info: (T - News 23  Aug 60)
แผนที่เส้นทางเดินรถไฟความเร็วสูง กทม.  - ระยอง
รถไฟ กทม. - เชียงใหม่คาดสรุปผลเสร็จปี 60
ล่าสุดเส้นทาง กทม. – เชียงใหม่ ฝ่ายญี่ปุ่นเสนอให้ให้ปรับรูปแบบการใช้งานสถานีกลางบางซื่อ เพราะ จำเป็นต้องแยกชานชาลาของรถไฟความเร็วสูงที่สถานีกลาง ออกจากระบบรถไฟอื่นๆ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย ไม่กระทบการปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุนและแบบการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ เพราะไทยมีแผนแม่บทพัฒนาพื้นที่สถานีกลางบางซื่อและพื้นที่ย่านพหลฯ ทั้งหมดไว้แล้ว   ยืนยันโครงการเดินหน้าตามกรอบ  ส่วนเรื่องลงนามความร่วมมือและเริ่มก่อสร้างต้องรอฟังความเห็นจากญี่ปุ่นอีกครั้ง รวมทั้งญี่ปุ่นจะใช้ระบบรถไฟชินคันเซน มาใช้ในโครงการ แบ่งการดำเนินการออกเป็น 2 ระยะ ได้แก่ 1. ช่วงกทม. – พิษณุโลก และ 2. ช่วงพิษณุโลก – เชียงใหม่  info: (voicetv 30  Aug 60)
แผนที่เส้นทางเดินรถไฟความเร็วสูง กทม.  - เชียงใหม่
รถไฟ กทม. - หัวหิน สะดุด สคร. สั่งฟังความเห็นใหม่
รองปลัดคมนาคม อัพเดทความคืบหน้าโครงการรถไฟความเร็วสูง เส้นทาง กทม. - หัวหิน อยู่ในช่วงกลับไปเปิดรับฟังความคิดเห็นจากนักลงทุนใหม่ เพราะแบบเดิมทำแบบสอบถามความเห็นผ่านจดหมาย ซึ่งผิดเงื่อนไขการร่วมทุนแบบพีพีพี คาดว่าจะรับฟังความเห็นใหม่แล้วเสร็จพร้อมสรุปเสนอ สคร. พิจารณาได้ในช่วงต้นเดือน มิ.ย. นี้ info: (Thairath 26 Apr 60)
แผนที่เส้นทางเดินรถไฟความเร็วสูง กทม. - หัวหิน
 

12 รถไฟทางคู่ (วงเงิน 408,000 ลบ.)

1.ช่วงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ 2.ช่วงชุมพร – สุราษฎร์ธานี 3.ช่วงสุราษฎร์ธานี – สงขลา 4.ช่วงหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์
5.ช่วงปากน้้าโพ – เด่นชัย 6.ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่ 7.ช่วงเด่นชัย – เชียงราย - เชียงของ 8.ช่วงขอนแก่น – หนองคาย
9.ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี 10.ช่วงบ้านไผ่ – นครพนม *11.ช่วงนครปฐม – หัวหิน *12.ช่วงลพบุรี – ปากน้าโพ
แผนที่เส้นทางเดินรถไฟทางคู่ในประเทศไทย    
รถไฟชุมพร - สุราษฎร์ เริ่มก่อสร้างปี 61 รถไฟหัวหิน - ประจวบฯ ได้ผู้รับเหมาแล้ว
รถไฟทางคู่ชุมพร - สุราษฎร์ธานี เริ่มก่อสร้างปี 61 ใช้เวลาสร้าง 3 ปี โดยจะเปิดบริการปี 64 ส่วนรถไฟทางคู่หัวหิน - ประจวบฯ ผู้ชนะการประมวลคือ บ. อิตาเลียนไทยดีเวลอปเม้นท์ คาดว่าจะลงนามเซ็นสัญญากับเอกชนอย่างเป็นทางการได้ปลายเดือน ส.ค. และเวนคืนระยะทาง 86 กม. วงเงิน 10,239 ลบ. จำนวน 13 สถานี โดยก่อสร้างทางรถไฟเพิ่มขึ้น 1 ทาง เป็นคันทางระดับดินขนานไปกับเส้นทางรถไฟเดิม และยกเลิกจุดตัดทางรถไฟเสมอดินทุกระดับ เพื่อก่อสร้างทางยกระดับข้ามและสะพานข้ามทางรถไฟแทน โดยมีกรอบดำเนินการใน 4 ปี  info: (Thairath  28 Jul 60) (voicetv 30  Aug 60)  
อัพเดทรถไฟ สุราษฎร์ - หาดใหญ่ - สงขลา
จะเริ่มก่อสร้างปี 61 อยู่ร่วมในโครงการรถไฟทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานี - ชุมทางหาดใหญ่ - สงขลา ก่อสร้างเชื่อมโครงการรถไฟทางคู่ช่วง ชุมพร - สุราษฎร์ , ประจวบคีรีขันธ์ - ชุมพร , หัวหิน - ประจวบคีรีขันธ์ , นครปฐม - หัวหิน และ ชุมทางหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ โดยกำหนดแล้วเสร็จในปี 64  ช่วงนี้รอโครงการเข้าสู่ ครม. เพื่ออนุมัติภายในเดือน ก.ย. 60  โดยแนวเส้นทางรถไฟช่วงหาดใหญ่ - สงขลา ใช้แนวเขตที่ดินรถไฟเดิมไม่มีการเวนคืนที่ดินเพิ่มเติม  info: (Hatyaifocus 12 Jul 60)   
เลื่อนสร้างรถไฟสายเด่นชัย - เชียงรายออกเป็นปี 64
การก่อสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมจาก อ. เด่นชัย จ. แพร่ ไปยัง จ. เชียงราย หลังการรถไฟแจ้งว่าจะพยายามให้มีการก่อสร้างภายในปี 60 นั้น ล่าสุดโครงการจะเลื่อนก่อสร้างออกเป็นปี 64 เพราะต้องมีการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องผลการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมอีกเล็กน้อย เนื่องจากมีบางช่วงของเส้นทางที่ต้องผ่านป่าเขา อย่างไรก็ตามเส้นทางรถไฟจะต้องไปถึง จ.เชียงราย อย่างแน่นอน เพราะได้มีการออกแบบโครงการเสร็จไปแล้ว  info: (คมชัดลึก  17 Mar 60)
  ภาพตัดรถไฟทางคู่ยกระดับ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางจิระ 
 
รฟท.ออกแบบใหม่รถไฟโคราช 5.1 กม.
จากเปิดประชุมพิจารณาโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ยกระดับ ช่วงมาบกะเบา - ชุมทางจิระ ผ่านตัวเมืองนครราชสีมา และ อ. สีคิ้ว ได้ข้อสรุป แก้ไขปัญหาจุดตัดทางรถไฟ จะมี ถ. ลอดทางรถไฟจำนวน 8 แห่ง และ เป็นโครงสร้างยกระดับทางรถไฟ  5.1 กม. เริ่มก่อสร้างจากช่วงเลยสถานีภูเขาลาด และ ได้มีแนวทางดำเนินการในพื้นที่ตัวเมือง นครราชสีมาดังนี้ 1.มีการยกระดับ 8 ม.(ระดับ 2 ) ยาว 5.1 กม. 2.สถานีหัวรถไฟมีการยกระดับ ส่วนสถานีชุมทางจิระอยู่ระดับพื้นดิน สูง 2 ม. 3.ทุบสะพานโรงแรมสีมาธานี แล้วสร้างสะพานU - Turn 2แห่ง 4.งบประมาณดำเนินการก่อสร้างเพิ่มขึ้น 2,992 ลบ. 5.ระยะเวลาในการดำเนินการทั้งหมดเพิ่มขึ้น 19 เดือน สำหรับ อ.สีคิ้ว ยกระดับใช้ท่อเหลี่ยมสูง 3 ม.และยกระดับ 2 แห่ง ใช้งบเพิ่ม 93 ลบ. ระยะเวลาเพิ่ม 17 เดือน โดยจะยกเลิกประกวดราคาในวันที่ 1 ก.ย. 60  และขออนุมัติเปลี่ยนแปลง และขอเพิ่มวงเงินในการประชุม ครม. ต่อไป info: (thansettakij  31 Aug 60)
 

7 รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน  (วงเงิน 221,000 ลบ.)

1.สายสีน้ำเงิน บางแค - พุทธมณฑลสายสี่ 2.สายสีส้ม ตลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรมฯ 3.สายสีเขียวเข้ม สมุทรปราการ - บางปู
4.สายสีเขียวเข้ม คูคต - ลำลูกกา 5.ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อม ทสภ. ส่วนต่อขยาย (ช่วงดอนเมือง - บางซื่อ - พญาไท) ARL
6.ระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต *7.สายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ

ครม. เห็นชอบมติ เตาปูน - ราษฎร์บูรณะแล้ว
ครม. เห็นชอบให้ดำเนินโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ (วงแหวนกาญจนาภิเษก) ระยะทาง 23.6 กม. วงเงิน 101,112 ลบ. และภายหลังปรับลดวงเงินเนื่องจาก ปรับรูปแบบศูนย์ซ่อมบำรุงให้มีขนาดเล็กลง  คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลโครงการได้ภายในเดือน ต.ค. ก่อนเดินหน้าจัดทำรายงานสิ่งแวดล้อมของโครงการและลงนามสัญญาเอกชนภายในเดือน ก.ย.61 ตามกรอบที่วางไว้ เพื่อเริ่มต้นก่อสร้างโครงการในช่วงปลายปี 61 และเปิดให้บริการในเดือน พ.ค. 67 ระยะเวลาก่อสร้างราว 6 ปี info: (Posttoday 25 Jul 60)
ภาพรถไฟฟ้าสายสีม่วง ที่จะวิ่งสายเตาปูน - ราษฎ์บูณะ

รถไฟฟ้าภูเก็ต คาดได้ผู้รับสัมปทานต้นปีหน้า

รฟม. จะเร่งคัดเลือกผู้รับสัมประทานภายในต้นปีหน้า และ จัดทำรายงานพีพีพี ส่งไป ครม. ซึ่งคาดว่าน่าจะเสร็จสิ้นภายในปีนี้ เพื่อนำไปสู่การตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับเหมาได้ในต้นปีหน้า งบการดำเนินโครงการอยู่ที่ 39,400 ลบ. โดยเฟสแรกจะเริ่มสร้างจากท่าอากาศยานภูเก็ตถึง 5 แยกประกอบด้วย 6 ทางลอด และ 1 สถานียกระดับ ที่สนามบินนานาชาติภูเก็ต ประกอบด้วย 24 สถานี โดยในพื้นที่เขตเมืองเก่า จะออกแบบให้สอดคล้องกับสถาปัตยกรรมแบบ ชิโนโปรตุกีส อนุรักษ์ย่านเมืองเก่าของภูเก็ต คาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างได้ในปีหน้า และ โครงการมีระยะเวลา 3 ปี หรืออาจจะแล้วเสร็จก่อนกำหนด  info: (khaophuket  29 May 60)

info: สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) 

เตรียมเสนอ สายสีน้ำเงิน ส้ม เขียว เข้า ครม.
สายสีส้ม (ตก) ช่วงตลิ่งชัน – ศูนย์วัฒนธรรมฯ วงเงิน 1.21 แสน ลบ. ระยะทาง 16.4 กม. สายสีน้ำเงิน ช่วงบางแค – พุทธมณฑลสายสี่ วงเงิน 2.11 หมื่น ลบ.  ระยะทาง 8 กม. สายสีเขียว (ใต้) ช่วงสมุทรปราการ – บางปู วงเงิน 1.37 หมื่น ลบ. และ สายสีเขียว (เหนือ) ช่วงคูคต – ลำลูกกา วงเงิน 1.19 หมื่น ลบ. อยู่ระหว่างเตรียมเสนอ ครม. อนุมัติ วงเงินรวมกว่า 1.5 แสน ลบ. แต่โครงการรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตก) ได้เสนอเร็วๆนี้ เพราะ ได้ส่งเรื่องมายังกระทรวงคมนาคมแล้ว นอกจากนี้ยังปรับลด 2 สถานีออกทำให้ลดเงินลงทุนได้ประมาณ 7 พัน ลบ. เป็นเส้นทางบางขุนนนท์ – ศูนย์วัฒนธรรมฯ จากเดิมเส้นทางตลิ่งชัน – ศูนย์วัฒนธรรมฯ เพราะไม่ต้องการลงทุนทับซ้อนกับเส้นรถไฟสายสีแดงของ รฟท. และเมื่อผ่าน ครม. จะประมูลใช้เวลาก่อสร้าง 5 – 6 ปี   info: (Thaipost  20 Feb 60)(Posttoday 25 Jul 60)
แผนที่เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตก) ช่วงตลิ่งชัน – ศูนย์วัฒนธรรม แผนที่เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีส้ม (ตก) ช่วงตลิ่งชัน – ศูนย์วัฒนธรรม แผนที่เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน 
 

รถไฟชานเมือง 2 เส้นทาง 26,000 ลบ.

1.สายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต-มธ. รังสิต 2.สายสีแดงอ่อน ส่วนต่อขยาย ช่วงตลิ่งชัน-ศิริราช
แผนที่เส้นทางรถไฟสายสีแดง info: สนข.
สายสีแดงเข้มเสร็จแน่ปี 61 สีแดงอ่อนปี 62
สำหรับรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม ระหว่างสถานีบางซื่อ - หัวลำโพง มีทั้งหมด 5 สถานี คือ สามเสน ราชวิถี ยมราช ยศเส และ หัวลำโพง โดยคาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 61 รวมถึงส่วนต่อขยายระหว่างสถานีรังสิต - ธรรมศาสตร์ และ จะเพิ่มมาอีก 3 สถานี คือ คลองหนึ่ง เชียงราก และ ธรรมศาสตร์ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน พ.ค. 61 เช่นกัน รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงอ่อน บางซื่อ-ตลิ่งชัน ตอนนี้ได้ข้อมูลมาว่าสร้างเสร็จแล้ว แต่ต้องรอเชื่อมระบบเข้ากับรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม (บางซื่อ - รังสิต) ที่กำลังก่อสร้างอยู่ก่อน คาดว่าจะสามารถเปิดใช้งาน โดยเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีแดงได้ภายในปี 2561 นอกจากนี้ยังจะมีส่วนต่อขยายของสายนี้ ระหว่างตลิ่งชัน - ธนบุรีศิริราช คาดว่าแล้วเสร็จปี 61 และส่วนต่อขยายระหว่าง ตลิ่งชัน - ศาลายา คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 62 info: (Thairath  14 Mar 60)
 

5 มอร์เตอร์เวย์ และทางด่วน (วงเงิน 167,000 ลบ.)

1.มอเตอร์เวย์ สายนครปฐม - ชะอำ 2.มอเตอร์เวย์ สายหาดใหญ่ - ชายแดนไทย / มาเลเซีย 3.ทางด่วน สายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
4.ทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 และ E - W Corridor 5.โครงการทางพิเศษ สายกระทู้ - ป่าตอง
มอเตอร์เวย์ นครปฐม - ชะอำ ผ่าน EIA แล้ว
โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองสาย นครปฐม – ชะอำ ความคืบหน้า อยู่ระหว่างเสนอรูปแบบการลงทุนแก่กระทรวงคมนาคมออกแบบรายละเอียด (Detail Design) แล้วเสร็จ ผ่านEIAแล้วอยู่ในระหว่างออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืน info: (bangkokbiznews 3 Aug 60)
แผนที่เส้นทางมอเตอร์เวย์ นครปฐม - ชะอำ
 
พระราม3 - ดาวคะนอง สร้างด่วนคาดเปิดใช้ปี 64
กระทรวงคมนาคม เผยว่าเมื่อวันที่ 6 มิ.ย.60 ครม. มีมติเห็นชอบให้การทางพิเศษ เป็นผู้ดำเนินการทางพิเศษสายพระราม 3 - ดาวคะนองวงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตกระยะทาง 18.7 กม. วงเงิน 31,244 ลบ. คาดว่าจะเวนคืนที่ดิน 18 เดือน ตั้งแต่ ก.ย. 60 - ก.พ. 62 จ้างที่ปรึกษาตั้งแต่ เม.ย. - ส.ค.60 เปิดประกวดราคา ก.ค. - ต.ค. 60 ก่อสร้างใช้เวลา 39 เดือน ตั้งแต่ ธ.ค. 60 เปิดใช้ มี.ค. 64 info: (prachachat 6 Jun 60)
แผนที่เส้นทางด่วน พระราม 3 - ดาวคะนอง
กทพ.ดำเนินทางด่วนขั้นที่ สายเหนือ N2 แล้ว
คสช.ได้มีหนังสือแจ้ง กทพ. ให้ดำเนินโครงการทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 และ E - W Corridor และพิจารณาความเป็นไปได้การเชื่อมต่อโครงการกับทางยกระดับอุตราภิมุข (ดอนเมืองโทลล์เวย์) ที่สนข.เสนอ โดยต้องหารือกับกรมทางหลวง ตอนนี้กำลังทบทวนการศึกษาความเหมาะสมด้านวิศวกรรม เศรษฐกิจ การเงิน และผลกระทบสิ่งแวดล้อมและออกแบบรายละเอียดของโครงการในช่วง N2 เชื่อมต่อไปยังถนนวงแหวนรอบนอก กทม. อยู่ info: (Thairath 6 Jun 60)
แผนที่เส้นทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ N2 แยกเกษตร - วงเเหวนรอบนอก
สายกระทู้ ป่าตอง เร่งผลักดันให้เปิดประมูล 61
โครงการอยู่ในช่วงวิเคราะห์ EIA คาดว่าจะได้รับการพิจารณาให้นำเสนอ ครม. อนุมัติให้เปิดประมูลโครงการในช่วงปลายปีนี้ โดยอุโมงค์เชื่อมจากอำเภอกะทู้ไปยังอำเภอป่าตอง ของ จ. ภูเก็ต ใช้ระยะเวลาก่อสร้างประมาณ 2 ปี ล่าสุดมีการหารือร่วมกันระหว่าง กทพ. กับ จ. ภูเก็ตเพื่อเร่งผลักดันโครงการวงเงินลงทุนกว่า 1 หมื่น ลบ. ให้สามารถเปิดประมูลในปี 61 info: (thansettakij 2 - 4 Feb , 26 Jul 60)
ภาพรวมโครงการทางพิเศษ กระทู้ - ป่าตอง
 

3 ทางน้ำ (วงเงิน 36,000 ลบ.)

1.การเดินเรือเฟอร์รี่เชื่อมอ่าวไทยตอนบน 2.การพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมอ่าวไทยตอนบน 3.ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่3
ภาพรวมโครงการเรือเฟอร์รี่เชื่อม พัทยา – หัวหิน 
เริ่มสายแรกเฟอร์รี่เชื่อม พัทยา - หัวหิน เปิดแล้ว
เปิดโครงการเรือเฟอร์รี่ข้ามอ่าวไทยระหว่าง พัทยา - หัวหิน อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 12 ก.พ. ที่ผ่านมา หลังจากทดลองฟรีช่วงปลายปี 59 -ม.ค. 60 ได้รับการตอบรับอย่างดี ส่วนการเดินทางจะเป็นการลงทุนภาคเอกชนที่เข้ามารับสัมปทานเดินเรือ จากการศึกษาประชุมกับหน่วยงานรัฐและเอกชนพิจารณาพื้นที่ที่เหมาะสมต่อการพัฒนาการเชื่อมโยงขนส่งและท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวไทย โดย จ. ชลบุรี ได้แก่ แหลมบาลีฮาย  ส่วนพื้นที่ทางเล็กฝั่งตะวันตก ได้แก่ พื้นที่ อ. ชะอำ จ. เพชรบุรี ร่องน้ำปราณบุรี จ. ประจวบคีรีขันธ์ info: (matichon  24 Feb 60)
ภาพท่าเรือแหลมฉบัง เฟส 3  
ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 เสนอ ครม. ปลายปี 60
คาดว่าจะจัดทำประชาพิจารณ์ครั้งที่ 3 ในเดือน ก.ย. ปีนี้ โครงการมีเงินลงทุนของภาครัฐและเอกชนไว้ 8.6 หมื่น ลบ.  โดยจะมีการก่อสร้างท่าเรือ 1,600 ไร่ ความยาวท่า 4,500 ม. ความลึกแอ่งจอดเรือ 18 ม. จากระดับนํ้าทะเลปานกลาง ประกอบดว้ย ท่าเทียบเรือขนส่งรถยนต์ (Ro/Ro) 1 ท่า , ท่าเทียบเรือสินค้าทั่วไป , ตู้สินค้า 1 ท่า และ ท่าเทียบเรือตู้สินค้า 7 ท่า สาเหตุที่ต้องพัฒนา เพราะปัญหาด้านการจราจรและความแออัดของเรือที่ขยาย อาจจะส่งผลการขยายตัวทางเศรษฐกิจนั้นสะดุด  ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) เนื่องจากต้องมีการถมทะเล ส่วนผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกับประมงพื้นบ้าน ท่าเรือจะต้องมีการเยียวยาและจะนำพื้นที่ว่างเปล่ากว่า 60 ไร่ มาจัดสรรพื้นที่ให้ผู้ได้รับผลกระทบและมีการสร้างตลาดประมงเพื่อที่ว่าจะให้ชาวบ้านสามารถพึ่งพาตนเองได้ในอนาคต info: (หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ปีที่ 37  วันที่ 18 - 20  May 60)
 

5 สถานีขนส่งสินค้า (วงเงิน 21,000 ลบ.)

1.พัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางหลัก 2.ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ 3.ศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม
4.พัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค (ชายแดน 9 จังหวัด) 5.พัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค (เมืองหลัก 8 จังหวัด)
จุดพักรถบรรทุก แผน 6 ปีสร้าง 18 แห่ง เริ่มปี 58
ทล. เร่งพัฒนาโครงการก่อสร้างจุดจอดพักรถบรรทุก (Truck Rest Area) ตามเส้นทางหลัก จำนวน 18 แห่ง เริ่มตั้งแต่ปี 58 - 63 ใช้งบประมาณกว่า 3,400 ลบ. จำแนกเป็นปี 58 นำร่องที่ อ.โนนสูง จ.นครราชสีมา (ขาเข้า) เสร็จและเปิดบริการตั้งแต่ปี 58 ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้างที่จุด อ.โนนสูง (ขาออก) คาดว่าจะให้บริการในช่วงปลายปีนี้ ส่วนปี 61 มี 2 จุดคือ อ. เมือง จ. ขอนแก่น และที่ อ. หนองกี่ จ. บุรีรัมย์ ปี 62 ดำเนินการ 7 แห่งคือ อ. เมือง จ. อุดรธานี , อ. เมือง จ. กำแพงเพชร (ขาเข้า) , อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ , อ. สว่างวีระวงศ์ จ. อุบลราชธานี , อ. เมือง จ. กำแพงเพชร (ขาออก) , อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ และ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ปี 63 กำหนดก่อสร้าง 7 แห่ง คือ ต.ทุ่งโพธิ์ อ. นาดี จ. ปราจีนบุรี , อ. เกาะคา จ. ลำปาง (ด้านซ้ายของทาง) , อ. เมือง จ. พะเยา , อ. สมเด็จ จ. กาฬสินธุ์ , อ. คำชะอี จ. มุกดาหาร , อ. คุระบุรี จ. พังงา และ อ. เด่นชัย จ. แพร่ สำหรับอาคารบริการจุกพักรถบรรทุกที่ ทล. ดำเนินการมีทั้งพื้นที่จอดรถบรรทุก รถยนต์ส่วนบุคคล รถคนพิการ ห้องนํ้าสาธารณะ ห้องอาบนํ้า อาคารควบคุม ศาลาทางหลวงเพื่อการพักผ่อน และ งานอำนวยความปลอดภัย info: (thansettakij 24 – 26 Aug 60)
ภาพบรรยากาศจุดพักรถบรรทุก

 

ชง ครม. สร้างศูนย์ขนส่งสินค้าเชียงของ 2,200 ลบ.

กรมการขนส่งทางบกชง ครม. จ่ายค่าเวนคืนกว่า 780 ลบ. ดันโครงการศูนย์ขนส่งสินค้าเชียงของ 2.2 พัน ลบ.เป็นศูนย์ CIQ ครบวงจร วัตถุประสงค์สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าชายแดน เชื่อมสะพานข้าม ม. โขงไทย - สปป.ลาว แห่งที่ 4 กับถนน R3A ไทย -สปป.ลาว - จีนตอนใต้ ออกแบบ 2 ระยะ เล็งเอกชนร่วมทุน พร้อมสอดรับรถไฟโครงการรถไฟสายเด่นชัย - เชียงรายในอนาคต

เป็นพื้นที่ก่อสร้างกว่า 330 ไร่ 18 ตร.ว ใช้พื้นที่ฝั่งซ้ายของ ถ. หน้าด่านพรมแดน ก่อนถึงสะพานข้าม ม.โขง หลังจากเวนคืนที่ดิน จะนำเรื่องเข้าสู่ ครม. ดำเนินการก่อสร้างศูนย์เชียงของ ด้วยงบผูกพัน 3 ปี ตั้งแต่ปี 60 เสร็จปี 62 ด้วยงบประมาณ 2,265 ลบ. ออกแบบภายในศูนย์มี 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1 อาคารดำเนินการ คลังสินค้า ลานเปลี่ยนหัวลาก เป็นต้น สามารถรองรับตู้คอนเทนเนอร์ได้ปีละกว่า 27,000 ตัน หรือรองรับปริมาณสินค้าได้วันละกว่า 6,652 ตัน รถยนต์บรรทุกวันละ 262 คัน ลักษณะการบริหารงาน คือ ภาครัฐทำหน้าที่จัดหาที่ดิน และสร้างสิ่งอำนวยความสะดวก และให้ภาคเอกชนเข้าไปดำเนินการอาจเป็นลักษณะร่วมทุน และ ระยะที่ 2 เพื่อรับระบบรางตามโครงการรถไฟสายเด่นชัย - เชียงราย ในอนาคต info: (prachachat 27 Apr 60)
ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบขนส่งสินค้าเชียงของ info: The leader สถานีขนส่งสินค้าเชียงของ info: The leader

ขบ.เดินหน้าสร้างสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค 17 จังหวัด 

จากการร่วมสัมนาของกรมขนส่งทางบกกับเอกชน เพื่อแสดงเห็นต่อแนวทางการลงทุนโครงการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคตามแผนกำหนดไว้ทั้งหมด 17 แห่ง แต่คัดมาดำเนินการในระยะแรก 9 แห่ง รวมวงเงินกว่า 18,000 ลบ. (สถานีละ 600 - 1,000 ลบ.) จัดหาที่ดินและออกแบบแล้วเสร็จ ได้แก่ จ. เชียงราย , ตาก , หนองคาย , มุกดาหาร , สระแก้ว , ตราด , กาญจนบุรี , สงขลา และ นราธิวาส

ส่วนระยะที่ 2 อีก 8 แห่งนั้นตั้งงบประมาณปี 61 ดำเนินการเวนคืนและศึกษาออกแบบต่อไป เพื่อเสริมศักยภาพด้านการคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ของประเทศให้สามารถแข่งขันทางเศรษฐกิจกับประเทศต่างๆในภูมิภาค ได้แก่ จ. เชียงใหม่ , พิษณุโลก , นครสวรรค์ , ขอนแก่น , อุบลราชธานี , นครราชสีมา , ปราจีนบุรี และ สุราษฎร์ธานี 

โดยขณะนี้กรมขนส่งทางบกอยู่ในช่วงจ้างศึกษา และ วิเคราะห์การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อต้องการหาแนวทางในการให้เอกชนร่วมลงทุนโครงการสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาคที่มีความเหมาะสมมากที่สุด info: (thansettakij 10 Jun 60)

สถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค เสริมศักยภาพโลจิสติกส์

3 ทางอากาศ  (วงเงิน 11,000 ลบ.)

1.การพัฒนาท่าอากาศยานภูมิภาค 2.ปรับปรุงระบบล้าเลียงกระเป๋าสัมภาระ ทสภ. 3.MRO ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
ภาพจำลองสามบินพาณิชย์เบตง ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 62 info: benarnews ภาพจำลองสามบินแม่สอด ที่คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 62 info: skyscrapercity
เปิดแผนลงทุนสนามบินเชื่อมภูมิภาค
ท่าอากาศยานทำแผนพัฒนาท่าอากาศยานทั่วประเทศระยะแรกพัฒนา 5 ปี 60 - 64 วงเงิน 2.4 หมื่นลบ. ประกอบด้วย งบการพัฒนาสนามบินรวมทั้งสิ้น 16,184 ลบ. และงบการพัฒนาและปรับปรุงสนามบินทั่วประเทศ28 แห่ง วงเงิน 7,816 ลบ. เพิ่มปริมาณรองรับผู้โดยสารให้ถึง 30 ล้านคน ภายในปี 68  ในอนาคตเร่งพัฒนาแผนแม่บทระยะที่ 2 วงเงิน 1.2 หมื่นล้านบาท เพื่อขยายรองรับผู้โดยสาร 58 ล้านคน ภายในปี  78 ทั้งนี้ เริ่มจากพัฒนาสนามบินกระบี่วงเงิน 6,892 ลบ.ระยะเวลาดำเนินการปี 61 - 63 ,สนามบินขอนแก่น วงเงิน 2,500 ลบ. โดยมีกำหนดการแล้วเสร็จในปี 64 , สนามบินนครศรีธรรมราช จะใช้วงเงิน 2,250 ลบ. , สนามบินตรัง วงเงิน 1,316 ลบ.คาดว่าช่วงระยะเวลาดำเนินโครงการจะอยู่ในปี 62 - 64 , สนามบินอุบลราชธานีนั้นใช้งบประมาณ 114 ลบ.  อย่างไรก็ตามยังมีแผนขยายสนามบินเพื่อเชื่อมต่อกับเพื่อนบ้านและรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ การก่อสร้างสนามบินเบตง วงเงิน 2,040 ลบ. ขณะนี้ก่อสร้างคืบหน้าไปแล้วร้อยละ 5 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือน ก.ค. 62 นอกจากนี้ ยังเร่งพัฒนาสนามบินแม่สอด วงเงิน 877 ลบ. ขณะนี้ก่อสร้างไปแล้วร้อยละ 32 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 62 คาดว่าจะแล้วเสร็จก่อนรันเวย์ในช่วงกลางปี 61 info: (Posttoday 19 Apr 60)
ภาพรวมโครงการสนามบินอู่ตะเภา - สัตหีบ
ครม. เคาะ 760 ล้านใส่อู่ตะเภา - สัตหีบพัฒนารับ ECC
ครม.อนุมัติงบ 760 ลบ. ใช้จ่ายในการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภา และ ท่าเรือพาณิชย์สัตหีบรองรับอีอีซี ครม. สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบเงินสำรองกรณีฉุกเฉินวงเงิน 760 ลบ. แบ่งเป็นค่าใช้จ่ายแผนการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและท่าเรือพาณิชย์สัตหีบ กองทัพเรือ วงเงิน 690 ลบ. และ ค่าจัดจ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการวงเงิน 70 ลบ.  นอกจากนั้น ครม. ยังอนุมัติขยายกรอบวงเงินลงทุนเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างอาคารเรียน ศูนย์พัฒนาบุคลากรด้านการบิน อาคารฝ่ายอำนวยการและสิ่งก่อสร้างประกอบ พร้อมครุภัณฑ์ของสถาบันการบินพลเรือน วงเงิน 1,402 ลบ. มีระยะเวลาดำเนินการ 1,260 วัน คาดว่าจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างได้ภายในเดือน ก.ย.และจะแล้วเสร็จภายในปี 64 info: (Thaipost 26 Jul 60)
รูปจำลองอาคารรองสนามบินเชียงใหม่ Info : Thailand Skyline
สร้างแน่ สนามบินเชียงใหม่ 2 - สนามบินพังงา 
เนื่องจากจำนวนท่องเที่ยวสูงมากขึ้นจนเกินศักยภาพที่สนามบินรองรับได้ต้องเร่งขยาย อาคารผู้โดยสาร และ รันเวย์และสร้าง สนามบินใหม่ โดยเริ่มต้น มีโครงการจะสร้างสนามบินภูเก็ต และ สนามบินเชียงใหม่ ล่าสุด รมต. คมนาคมประชุมหารือ เตรียมพิจารณาหาพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับการก่อสร้างสนามบินแห่งใหม่ รวมทั้ง รูปแบบการลงทุน ของสนามบินเชียงใหม่ โดย กพท. เสนอก่อสร้างสนามบินรอง  เพื่อทำหน้าที่ถ่ายเทผู้โดยสารจากเชียงใหม่ พื้นที่ต้องอยู่ห่างจากเชียงใหม่ไม่เกิน 20 กม. และต้องมีระบบถนนที่สามารถเชื่อมต่อสะดวก สำหรับพื้นที่ก่อสร้างที่เหมาะสม กพท. เห็นควรใช้พื้นที่รอยต่อ 2 จังหวัด คือระหว่าง อ. สันกำแพง จ. เชียงใหม่ และ อ. บ้านธิ จ. ลำพูน เนื่องจากอยู่ติดกับเชียงใหม่ และปัจจุบันยังมี ถ. ของกรมทางหลวงเชื่อมต่อการเดินทางอยู่แล้ว แต่อาจจะต้องมีการขยายช่องจราจรเพิ่มขึ้นในอนาคต ส่วนแนวทางการแก้ปัญหาสนามบินภูเก็ต กพท. เห็นควรให้มีการสร้างสนามบินรองเพิ่มโดยใช้พื้นที่ใน จ.พังงา อย่างไรก็ตาม หากบอร์ด ทอท.พิจารณาแล้วว่ามีศักยภาพในการลงทุนก่อสร้างสนามบินใหม่ทั้งสองแห่ง ก็ต้องไปปรับแผนการลงทุนและทำแผนใหม่มาเสนอให้กระทรวงคมนาคมพิจารณา หลังจากนั้นจะเริ่มต้นทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการต่อไป info: (oknation 26 Aug 60)
 

1 รถโดยสารสาธารณะ  (วงเงิน 2,000 ลบ.)

ซื้อรถไฟฟ้า 200 คัน พร้อมก่อสร้างสถานีประจุไฟฟ้า
ตามแผนคมนาคม 60 มีแผนจัดซื้อรถไฟฟ้า 200 คัน ขณะนี้ได้ประกาศร่าง TOR 
อ้างอิงจากเว็บไซต์ขององค์การขนส่งมวลชน กทม. อยู่ในช่วงประกาศร่างTOR จัดซื้อพร้อมว่าจ้างซ่อมรถโดยสารไฟฟ้า จำนวน 200 คัน(ครั้งที่ 2)
 

1 ตั๋วร่วม (วงเงิน 1,000 ลบ.)

1.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม
บัตรแมงมุมเริ่มใช้ 1 ตุลาคมนี้
โดยคมนาคมตั้งเป้าไว้จะใช้บัตรกับ 5 ระบบขนส่งคือ รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน บางซื่อ-เตาปูน , สายสีม่วง บางใหญ่ - บางซื่อ , รถไฟฟ้าบีทีเอส , รถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงค์ และ รถเมล์เอ็นจีวี  เริ่มใช้เเน่ บัตรแมงมุม 1 ต.ค.นี้ใช้กับรถเมล์ ขสมก. จากนั้นปลายปี 60 - ต้นปี 61 จะสามารถใช้กับรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตลิงค์ , สายสีม่วงช่วงบางใหญ่ - เตาปูน , รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพง - บางซื่อ และ รถไฟฟ้าบีทีเอสจะทยอยเริ่มใช้บริการตั้งแต่กลางปี 61 เป็นต้นไป แต่ในส่วนของระบบรถไฟฟ้า จะใช้บัตรได้แค่สถานีร่วม เช่น สถานีจตุจักร , สถานีอโศก และ สถานีพญาไท เท่านั้น ยังไม่สามารถใช้ได้ครบทุกสถานีทุกสายทาง แต่จะมีการเร่งรัดให้ปรับระบบรองรับบัตรแมงมุมได้ครบทุกสถานีในเดือน มี.ค. ปีหน้า  ส่วนของรถไฟฟ้าสายสีชมพู และ สีเหลือง ที่กำลังเริ่มก่อสร้างมีข้อกำหนดใน TOR ให้ใช้ระบบบัตรแมงมุม เมื่อก่อสร้างเสร็จเปิดให้บริการก็จะใช้บัตรแมงมุมได้ทันที และ บัตร Rabbit ที่มีอยู่ ส่วน E - Ticket ของรถเมล์ หลังจากลงนามกับพารท์เนอร์ เรื่อง สัญญาเช่าระบบบัตร E - Ticket จำนวน 2,600 คัน ล่าสุด คาดต้องติดตั้งกล่องเก็บค่าโดยสาร (Cash Box) และ เครื่องสแกนตั๋วอัตโนมัติ (E-ticket) ให้ได้  800 คันภายใน 30 ก.ย. นี้ เพื่อใช้งานร่วมกับบัตรสวัสดิการผู้มีรายได้น้อย และ บัตรแมงมุมได้ ส่วนที่เหลืออีก 1,800 คัน ต้องติดตั้งให้แล้วเสร็จภายใน  1 ปี หรือไม่เกินกลางปี 61 ส่วนรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรียลลิงค์ อยู่ในระหว่างปรับปรุงระบบ งบกว่า 140 ลบ.เตรียมเสนอให้ รฟท. อนุมัติเร็วๆนี้ และถ้าผ่านแล้วต้องใช้เวลาอย่างน้อย 1 ปีซึ่งไม่สามารถใช้ได้ตามระยะเวลาที่ สนข.ตั้งไว้แน่นอน info: (bltbangkok 13 Jul 60)
ภาพไทม์ไลน์การใช้บัตรแมงมุม  info: bltbangkok
 

สรุปสถานะโครงการ

โครงการที่พร้อมให้บริการ

- เดินเรือเฟอร์รี่เชื่อมอ่าวไทยตอนบน (พัทยา - หัวหิน)
- การพัฒนาท่าเรือเฟอร์รี่เชื่อมอ่าวไทยตอนบน (พัทยา - หัวหิน)
- การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม

โครงการที่เริ่มดำเนินการก่อสร้างได้

- มอเตอร์เวย์สายนครปฐม - ชะอำ - ทางด่วนสายพระราม 3 - ดาวคะนอง - วงแหวนรอบนอก กทม. ด้านตะวันตก
- การปรับปรุงระบบลำเลียงกระเป๋าสัมภาระท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - MRO ณ ท่าอากาศยานอู่ตะเภา
- การพัฒนาท่าอากาศยานในภูมิภาค (ท่าอากาศยานแม่สอด จ.ตาก ท่าอากาศยานสกลนครและสนามบินเบตง )

โครงการที่เริ่มประกวดราคาได้

- รถไฟทางคู่ช่วงหัวหิน – ประจวบคีรีขันธ์ - รถไฟทางคู่ช่วงชุมพร – สุราษฎร์ธานี - รถไฟทางคู่ช่วงปากน้้าโพ – เด่นชัย - รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนสายสีม่วง ช่วงเตาปูน - ราษฎร์บูรณะ
- รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สายสีส้ม ตลิ่งชัน - ศูนย์วัฒนธรรมฯ - รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สายสีเขียวเข้ม สมุทรปราการ - บางปู - รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สายสีเขียวเข้ม คูคต - ลำลูกกา - รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ระบบขนส่งทางรถไฟเชื่อม ทสภ. ส่วนต่อขยาย (ช่วงดอนเมือง - บางซื่อ - พญาไท) 
- โครงการจัดซื้อรถโดยสารไฟฟ้า จำนวน 200 คัน - รถไฟทางคู่ช่วงนครปฐม - หัวหิน - รถไฟทางคู่ช่วงลพบุรี – ปากน้าโพ - รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต

โครงการที่เสนอคณะรัฐมนตรี หรือคณะกรรมการ PPP

- รถไฟความเร็วสูง กทม. - โคราช - รถไฟทางคู่ช่วงสุราษฎร์ธานี – สงขลา - รถไฟทางคู่ช่วงหาดใหญ่ – ปาดังเบซาร์ - รถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย – เชียงใหม่ - รถไฟทางคู่ช่วงเด่นชัย – เชียงราย - เชียงของ - รถไฟทางคู่ช่วงบ้านไผ่ – นครพนม
- รถไฟทางคู่ช่วงขอนแก่น – หนองคาย - รถไฟทางคู่ช่วงชุมทางถนนจิระ - อุบลราชธานี - รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน ระบบขนส่งมวลชน จังหวัดภูเก็ต - รถไฟชานเมืองสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิต - มธ. รังสิต - รถไฟชานเมืองสายสีแดงอ่อน ส่วนต่อขยาย ช่วงตลิ่งชัน - ศิริราช
- มอเตอร์เวย์ สายหาดใหญ่ - ชายแดนไทย / มาเลเซีย - ศูนย์เปลี่ยนถ่ายรูปแบบการขนส่งสินค้าเชียงของ - ศูนย์การขนส่งชายแดน จ.นครพนม - พัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค (ชายแดน 9 จังหวัด) - พัฒนาสถานีขนส่งสินค้าภูมิภาค (เมืองหลัก 8 จังหวัด)

โครงการที่หน่วยงานเตรียมข้อเสนอโครงการแล้วเสร็จ

- รถไฟความเร็วสูง กทม. - หัวหิน - รถไฟความเร็วสูง กทม. - ระยอง - รถไฟความเร็วสูง กทม. - พิษณุโลก
- รถไฟฟ้าขนส่งมวลชน สายสีน้ำเงิน บางแค - พุทธมณฑลสาย 4 - ทางด่วนขั้นที่ 3 สายเหนือ ตอน N2 และ E - W Corridor
- โครงการทางพิเศษ สายกระทู้ - ป่าตอง - ท่าเรือแหลมฉบังขั้นที่ 3

โครงการสำคัญที่ต้องการผลักดัน

- โครงการพัฒนาจุดพักรถบรรทุกตามเส้นทางการขนส่งสินค้าหลักของประเทศ (จ.บุรีรัมย์ อุดรธานี และ กำแพงเพชร)  

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

   
JARUJAN
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator