Life Sathorn Sierra กลับมาอีกครั้ง! ในรอบ 13 ปี บนทำเลท่าพระ
08 Nov 2019 1.1K

Life Sathorn Sierra กลับมาอีกครั้ง! ในรอบ 13 ปี บนทำเลท่าพระ


 Lobby Lift แยกส่วนกับ Residential Lift

  • ระบบลิฟท์ในโครงการจะแบ่งเป็นสองส่วนคือส่วนที่สามารถขึ้นไปยังชั้นที่พักอาศัยชั้น 1-40 ได้เลยจะอยู่บริเวณที่จอดรถ กับส่วนที่ใช้ต้องผ่าน Lobby Lounge ก่อน ซึ่งจะครอบคลุมแค่ชั้น 1-5 เท่านั้น ซึ่งก็จะสามารถเพิ่มความเป็นส่วนตัวให้กับผู้พักอาศัยได้มาก
  • โดยลิฟท์ส่วนพักอาศัยจะมี 2 ตำแหน่งแบ่งเป็น สองฝั่งของอาคารรวมแล้วมีลิฟท์ 10 ตัว และลิฟท์สำหรับบุคคลภายนอกชั้น 1-5 จะมีทั้งหมด 2 ตัว

JOGGING TRACK/HIKING TRAIL

ทางเดินในโครงการสำหรับคนที่ชอบออกกำลังกาย จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ Jogging Track ระยะ 500 m. รอบอาคาร Hiking Trail 300 m. จากชั้น 1-5 เป็น Slope และทางราบ สลับกันไป  

SERENE POOL

สระว่ายน้ำของโครงการอยู่บริเวณชั้น 5 แบ่งออกเป็น 5 โซนด้วยกันประกอบด้วย Kid's Zone, Pavillion Zone, Scenic Zone, Lap Pool และJacuzzi Zone โดยออกแบบให้ไล่ระดับความเป็น Active - Passive และมีมุมแบ่งเป็นโซนต่างๆ เพื่อไม่ให้เกิดการรบกวนกัน ระยะที่ยาวที่สุดที่สามารถว่ายน้ำต่อเนื่องได้คือ 100 m.
 
 

Typical Floor Plan

[wc_tabgroup class="Typical Floor Plan" layout="box"] [wc_tab title="F.6-18"] [/wc_tab] [wc_tab title="F.19-28"] [/wc_tab] [wc_tab title="F.29-32"] [/wc_tab] [wc_tab title="F.32-39"] [/wc_tab]
SUPPAKORN
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator
SIRAPOP
VIMONSITH
Content Creator