โครงการ Monorail พัทยา
11 Aug 2020 3.0K

โครงการ Monorail พัทยา

Monorail 11 Aug 2020 3.0K
 

เปิดแผนพัฒนา Monorail พัทยา เริ่มดำเนินการ 2565

พัทยา เมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในระดับโลกของไทย ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศ ในปัจจุบันได้มีการประสบปัญหาเรื่อง "การจราจรที่ติดขัดในพื้นที่" เนื่องจากระบบขนส่งสาธารณะยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ ทำให้เมืองพัทยา ได้ทำการศึกษาความเหมาะสมและออกแบบ ระบบขนส่งสาธารณะ Monorail ภายในตัวเมืองพัทยา อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

จากผลการศึกษานั้น ได้มีผลว่า “รถไฟฟ้ารางเดี่ยว” หรือ “Monorail” เป็นระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมที่สุด ด้วยเหตุผลที่ว่า “เป็นระบบที่สามารถผสานเข้ากับลักษณะทางกายภาพและโค้งของถนนขนาดเล็กได้ดี (เขตทางน้อยกว่า 20 ม.) และโครงสร้างทางวิ่งกระทบกับผิวจราจรทางบกน้อย” โดยโครงสร้างนั้นจะเป็นแบบโครงสร้างยกระดับ (Elevated)

แนวเส้นทางของระบบขนส่งสาธารณะสายหลักของเมืองพัทยานั้น จะประกอบได้ด้วย 4 เส้นทางหลัก

สายสีเขียว - วิ่งจากสถานีรถไฟพัทยา - ถ.พัทยาสาย 2 - แหลมบาลีฮาย ระยะทางรวม 8.13 กม.

สายสีเหลือง (รถไฟทางคู่) - วิ่งขนานกับ ถ.สุขุมวิท เริ่มจาก สถานีชุมทางรถไฟศรีราชา จนสิ้นสุดที่ สถานีรถไฟท่าเรือสัตหีบ ระยะทางรวม 68.0 กม.

สายสีม่วง - วิ่งเชื่อมต่อ อ.หนองปรือ กับตัวเมืองพัทยา เริ่มจากแยกทัพพระยา วิ่งผ่าน ถ.พัทยาสาย 3 จนเลี้ยวเข้าสู่ ถ.พัทยาใต้ ระยะทางรวม 7.6 กม.

สายสีแดง - วิ่งจาก วงเวียนปลาโลมา บน ถ.พัทยาสาย 2 เรื่อยมาจนถึง ถ.ทัพพระยา ไปจนถึง ถ.จอมเทียนสาย 2 และไปสิ้นสุดที่สนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ระยะทางรวม 10.40 กม.

ด้าน Timeline การพัฒนาของโครงการนี้จะแบ่งเป็น 3 ช่วงใหญ่ๆ ดังนี้ ช่วงที่ 1 (2566-2570) จะเน้นไปที่การพัฒนาระบบ เพื่อรองรับรถไฟฟ้าความเร็วสูง 3 สนามบิน และ EEC พัฒนาระบบขนส่งหลัก สายสีเขียว และ สายสีเหลือง (รถไฟชานเมือง)

ช่วงที่ 2 ปี (2571-2575) เน้นการพัฒนาระบบโครงข่ายให้เชื่อมโยงกับช่วงที่ผ่านมา พัฒนาระบบขนส่งสายสีม่วง

แผนระยะยาว (2576-2580) เน้นพัฒนาโครงข่ายให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และรองรับการขยายตัวของเมือง พัฒนาระบบขนส่งสายสีแดง

ทั้งนี้เส้นสายที่ถูกยกมาเป็นโครงการนำร่องได้แก่ สายสีเขียว โดยตลอดเส้นทางจะมีสถานีทั้งหมด 13 สถานี แต่ละห่างกันประมาณ 650-700 ม. . วิ่งจากสถานีรถไฟพัทยา - ถ.พัทยาสาย 2 - แหลมบาลีฮาย

 
รูปแบบโครงสร้างทางวิ่ง มี 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบโครงสร้างเสาเดี่ยว (Single pier) และรูปแบบโครงสร้างเสาคู่ (Portal Frame) ซึ่งมีขั้นตอนในการปรับปรุงถนนเดิมก่อน โดยเริ่มต้นปรับปรุงฟังก์ชั่นการใช้งานของถนนเดิมทั้งภาครัฐและเอกชน ต่อด้วยทำการโยกย้ายสาธารณูปโภคเดิมที่มีอยู่อยู่ ออกแบบจุดกลับรถและทางเข้าออกระหว่างซอย และปรับปรุงรูปแบบทางเท้าบริเวณสถานีเชื่อมต่อ โดยคำนึงหลักการ Universal Design มีตัวอย่างมาให้ชมเบื้องต้น

ตัวอย่างทัศนียภาพ

 
Content Creator