(197)
 (302)
 (319)
 (21)
 (7)
 (4)
 (18)
 (145)
 (50)
 (29)
 (5)
 (5)
 (10)
 (49)
 (8)
 (32)
 (23)
 (8)
 (4)
 (159)
 (88)
 (98)
 (104)
 (37)
 (18)
 (31)
 (22)
 (40)
 (20)
 (19)
 (13)
 (29)
 (11)
youtube-icon instagram-icon line-icon tiktok-icon
realist-blog-logo
 (197)
 (302)
 (319)
 (21)
 (7)
 (4)
 (18)
 (145)
 (50)
 (29)
 (5)
 (5)
 (10)
 (49)
 (8)
 (32)
 (23)
 (8)
 (4)
 (159)
 (88)
 (98)
 (104)
 (37)
 (18)
 (31)
 (22)
 (40)
 (20)
 (19)
 (13)
 (29)
 (11)
youtube-icon instagram-icon line-icon tiktok-icon
You are where you live
17 Sep 2017 4.5K

You are where you live

YOU ARE WHERE YOU LIVE.

เพราะรูปลักษณ์คอนโดบ่งบอกความเป็นตัวคุณ

you are where you live
ทุกวันนี้มีโครงการคอนโดเกิดใหม่อยู่ตลอดเวลา และยังมีรูปแบบหลากหลายแตกต่างกันไป ครั้งนี้ทาง Realist จึงทำการจัดหมวดหมู่ของคอนโดที่มีลักษณะแนวคิดที่ใกล้เคียงกัน ให้ทุกคนได้เห็นภาพรวมของสไตล์คอนโดแต่ละแบบ โดยเราจะพิจารณาตามลักษณะของการออกแบบเป็นหลัก มาดูกันว่าคอนโดสไตล์ไหนที่เข้ากันกับไลฟ์สไตล์ของคุณ Condo Category by Realist นั้นแบ่งลักษณะการออกแบบของคอนโดออกเป็น 4 ประเภท คือ Timeless , Simply Modern , Ornamental และ Futuristic ซึ่งในแต่ละแบบก็มีเอกลักษณ์ของตัวเอง การออกแบบของคอนโดนั้นๆอาจมีการหยิบยืม Element บางอย่างของแนวคิดทางสถาปัตยกรรมแต่ละยุคสมัยมา ดัดแปลง เพิ่มเติม ลดทอน และแก้ไข จนสุดท้ายก็ออกมาเป็นสไตล์ต่างๆที่เราพบเห็นได้ในปัจจุบัน แต่สิ่งที่ถูกหยิบยืมก็ได้แสดงออกมาด้วยภาพลักษณ์ของตัวสถาปัตยกรรมของคอนโดตามลักษณะที่กล่าวไปข้างต้น ทำให้เราสามารถจำแนกกลุ่มได้เพราะมีรูปแบบบางอย่างร่วมกันอยู่นั่นเอง

.

Category

Timeless
Simply Modern
Ornamental
Futuristic
ก่อนจะไปดูคอนโดในหมวดหมู่ต่างๆ เรามาย้อนดูรูปแบบสถาปัตยกรรมลักษณะต่างๆในแต่ละยุค เพื่อทำให้เห็นภาพรวมว่า สิ่งที่ถูกเราหยิบยืมมาจริงๆนั้นมีแบบไหนบ้าง ก่อนจะถูกหลอมรวมเป็นสไตล์ใดสไตล์หนึ่ง
ซึ่งจริงๆแล้วหมวดหมู่ทั้ง 4 ที่ทาง Realist แยกมานั้นอาจมีมากกว่านี้หากจำแนกอย่างละเอียดขึ้น อีกทั้งหมวดหมู่ที่ถูกจัดขึ้นนี้ในแต่ละหมวดล้วนมีความคาบเกี่ยวซึ่งกันและกัน ดังนั้นการจัดหมวดหมู่ขึ้นมา 4 หมวดของ Realist จึงเป็นการดูจากภาพรวมกว้างๆของรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มีลักษณะบางอย่างร่วมกัน

Timeline of architectural styles

info : - Ching, Francis D.K., A Visual Dictionary of Architecture - Fletcher, Bannister, A History of Architecture 20th Ed - birdvilleschools.net - virtualclassrooms.com  

Timeless

you are where you live
you are where you live
Timeless เป็นสไตล์ที่มีส่วนผสมของรูปแบบสถาปัตยกรรมยุคเก่าอย่างยุค Classic ซึ่งมีลักษณะที่โดดเด่น คือ เน้นความสมมาตร (symmetry) ความได้สัดส่วน (proportion) การใช้รูปทรงเรขาคณิต และมีการนำลักษณะที่ปรากฏในสถาปัตยกรรมสมัยกรีกมาใช้ การวางโครงสร้างจะเป็นไปอย่างมีแบบแผนไม่ว่าจะเป็นเสา หรือ คานรับเสา และการใช้ซุ้มโค้งครึ่งวงกลม มีการตกแต่งประดับประดาด้วยการแกะสลักลวดลายประกอบ เช่นการแกะสลักรูปคน และยุค Modern  ซึ่งเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมยุคใหม่เกิดขึ้นในช่วงศตวรรษที่ 20 มีรากฐานมาจากแนวความคิดแบบ Functionalism (เน้นการใช้งานเป็นหลัก และอาคารควรแสดงออกถึงความงามของตัวอาคารเอง โดยปราศจากการตกแต่งประดับประดา)
อีกทั้งยังเป็นรูปแบบที่ต้องการตอบสนองสังคมอุตสาหกรรมในยุคนั้น ซึ่งเน้นความไม่แตกต่างของแบบอย่างเพื่อลดช่องว่างของชนชั้นลง ลักษณะอาคารหลักๆจะมีรูปทรงที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมา โปร่งเบา สะอาดสะอ้าน สม่ำเสมอ เมื่อนำทั้งสองรูปแบบมาคาบเกี่ยวกันทำให้คำจำกัดความของ Timeless คือ ตัวอาคารจะมีรูปลักษณ์ที่เรียบง่าย จากเส้นสายและวัสดุ แต่ก็ยังคงมีกลิ่นอายในยุคเก่าแฝงอยู่จากการประดับตกแต่งเล็กน้อยที่ถูกเพิ่มเข้ามา เช่น เสา หรือซุ้มโค้ง  ซึ่งส่วนผสมเหล่านี้ทำให้อาคารเกิดความร่วมสมัยและไร้กาลเวลา
.

Simply Modern

you are where you live
you are where you live
Simply Modern เป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานแนวคิดในศตวรรษที่ 20 ที่เน้นรูปทรง ความเรียบง่ายของอาคาร ซึ่งแนวคิดนี้ถูกพัฒนาเรื่อยมาถึงปัจจุบัน รูปแบบนี้เริ่มมาจากยุค Modern ซึ่งเป็นคำที่ใช้บรรยายสิ่งก่อสร้างที่มีองค์ประกอบคล้ายคลึงกันตามคำจำกัดความ ซึ่งโดยทั่วไปคือรูปทรงจะเกลี้ยงเกลาและปราศจากการตกแต่ง เน้นด้วยหลักความคิดทางโครงสร้างเป็นแกนนำ ประกอบกับการพัฒนาขึ้นของ อุตสาหกรรมการถลุงเหล็ก และผลิตกระจก การนำเอาวัสดุใหม่ที่มีคุณลักษณะด้านความแข็งแรง ทนทาน ก่อให้เกิดงานสถาปัตยกรรมที่มีจุดเด่น คือ ระบบโครงสร้างเหล็กที่หุ้มด้วยผนังกระจกสามารถครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่โดยไม่จำเป็นต้องมีเสารับน้ำหนักจำนวนมาก หรือความสูงของอาคารที่สร้างด้วยโครงสร้างเหล็กที่ทำได้สูงขึ้นหลายเท่า อันเนื่องมาจากคุณลักษณะของวัสดุใหม่
Simply Modern ยังมีองค์ประกอบมาจากยุคย่อยๆอย่าง 1. Brutalist เป็นสไตล์หนึ่งในงานสถาปัตย์ที่เกิดในช่วง ปี 50-70 เน้นที่รูปทรงเรขาคณิต สเกลใหญ่ๆ มีรายละเอียดที่ซ้ำๆ โชว์พื้นผิวธรรมชาติของวัสดุ ถ้าเป็นอาคารคอนกรีตก็จะโชว์คอนกรีตเปลือย ถ้าเป็นตึกกระจกก็จะมีแต่กระจกเพียงเท่านั้น และ 2. Mid-Century Modern ซึ่งมีรูปทรงเลขาคณิตต่างๆที่รวมกันอย่างมีมิติและเน้นการใช้สีที่มาจากธรรมชาติ เพื่อให้ได้อาคารที่เป็นมากกว่าสิ่งปลูกสร้างสวยงาม การออกแบบจะเน้นที่การเชื่อมต่อระหว่างภายนอกและภายใน อาคารบ้านเรือนดั้งเดิมในยุคนั้นมักจะเน้นใช้อิฐและไม้เป็นส่วนใหญ่ เมื่อสไตล์ Mid-Century Modern เริ่มเข้ามามีบทบาท สถาปัตยกรรมต่างๆก็เริ่มที่จะมีสีสันมากยิ่งขึ้น โดยส่วนใหญ่นิยมใช้สีอ้างอิงมาจากธรรมชาติ เช่น สีเขียวจากต้นไม้ สีเหลืองจากหาดทราย สีฟ้าจากท้องฟ้า เป็นต้น
.

Ornamental Building

you are where you live
you are where you live
Ornamental Building เป็นสไตล์ผสมผสานระหว่างความเก่ากับความใหม่ คือมีการหยิบยืมความเรียบง่ายของเส้นสายยุค Modern มาใช้ แต่ก็มีการสร้างเอกลักษณ์ให้กับอาคารด้วยการสร้างสิ่งประดับตกแต่งในบางส่วนของอาคารอย่างเช่นบนส่วนยอดของตึก ซึ่งการประดับตกแต่งเหล่านี้คล้ายคลึงกับแนวคิดของสถาปัตยกรรมยุค Art Deco ที่เป็นงานออกแบบที่รวมรูปแบบมาจากหลายๆสไตล์ อาจอ้างอิง หยิบยืมแนวทางใดแนวทางหนึ่ง หรือผสมผสานหลายแนวทางเพื่อสร้างรูปแบบอันซับซ้อนหรือสัญลักษณ์แห่งยุคสมัยขึ้นมาใหม่ การใช้เส้นโค้งและเส้นตรงเรียบง่ายแต่แข็งแรง วัสดุที่ใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นวัสดุสมัยใหม่ที่เพิ่งถูกคิดค้นขึ้นในศตวรรษที่ 20 ที่มีความแวววาวอย่างอลูมิเนียม สแตนเลส โลหะ เป็นต้น
เมื่อทั้งสองอย่างที่ดูแตกต่างกันมารวมเข้าด้วยกัน ตัวอาคารที่ถูกสร้างขึ้นมาจึงมักจะมีเอกลักษณ์จากการประดับตกแต่งในส่วนใดส่วนหนึ่งแต่ไม่ได้มาจากภาพรวมทั้งหมดขององค์ประกอบอาคาร สไตล์แบบนี้สามารถพบเห็นได้โดยง่ายจากอาคารสูงต่างๆในเมืองใหญ่ๆ อย่างอาคารสำนักงาน โรงแรม และคอนโด ที่ความโดดเด่นของอาคารมาจากส่วนยอดที่แต่ละตึกก็มีรูปแบบการตกแต่งที่ต่างกันออกไป
.

Futuristic

you are where you live
you are where you live
Futuristic เป็นสไตล์ที่เกิดขึ้นในยุค Late modern ซึ่งเป็นการสร้างรูปแบบงานออกแบบใหม่ๆออกมาจากเทคโนโลยีการก่อสร้าง และวัสดุใหม่ๆซึ่งถูกคิดค้นขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่รูปแบบ Modern จะเน้นที่ความเรียบง่าย และการสร้างความรู้สึกที่สัมผัสได้ในทันทีที่เข้าไปพบหรือสัมผัส แต่รูปแบบ Late Modern มักจะเน้นที่ การสร้าง Space ที่ให้ความรู้สึกที่เปลี่ยนไป ในแต่ละ ก้าวย่าง ที่เข้าไปสัมผัส และมักจะมีการใช้สีสรรที่สดใส หรือวัสดุที่แปลกใหม่ ตลอดจนรูปทรงที่แปลกตา เข้ามาใช้ในงานด้วยเช่นกัน
ที่ผสานเข้ามาอีกยุคหนึ่งคือ สถาปัตยกรรมแบบ High-Tech ซึ่งเป็นแขนงล่าสุดที่เกิดขึ้น ณ ปัจจุบัน และกำลังจะพัฒนารูปแบบต่อไปในอนาคต ซึ่งจริงๆแล้วสามารถนับได้ว่ารูปแบบนี้เป็นส่วนหนึ่งของยุค Late Modern ก็ว่าได้ ยุค High-Tech Architecture นั้นเป็นเสมือนยุคที่สองของแนวความคิดแบบเครื่องจักรกลนิยม (Machine Age) รูปแบบของสไตล์นี้จะใช้โครงสร้างเป็นตัวกำหนดขอบเขตพื้นที่ภายใน และมีการนำเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างเหมาะสมในอาคาร สถาปัตยกรรมจะประกอบขึ้นจากหลายองค์ประกอบ ตั้งแต่ตัวโครงสร้าง รูปลักษณ์ที่ดูทันสมัย รูปแบบการใช้พลังงานและการมีส่วนร่วมของผู้คนตั้งแต่ผู้ออกแบบ ผู้ก่อสร้าง และผู้ใช้งาน ไปจนถึงการสร้างระบบนิเวศที่ดีในตัวอาคาร
.

Condo Category

you are where you live
เมื่อดูจากรูปแบบสถาปัตยกรรมข้างต้นแล้ว ทำให้เราใช้ลักษณะเหล่านั้นเป็นเกณฑ์คร่าวๆในการจำแนกประเภทของคอนโด ซึ่งทาง Realist ได้คัดโครงการที่มีการออกแบบที่แตกต่างกันออกไปมาจัดหมวดเป็นตัวอย่าง โดยรูปแบบคอนโด ณ ปัจจุบันความแตกต่างอาจขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ข้อจำกัดด้านกฎหมาย ด้านพื้นที่ กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณและเทคโนโลยีการก่อสร้าง ทำให้ concept ของคอนโดนั้นๆมีแนวทางที่ต่างกัน แต่ก็มักมีจุดร่วมบางอย่างด้านการออกแบบร่วมกัน ในหัวข้อนี้เราจะมาดูตัวอย่างคอนโดในแต่ละประเภทกัน
.

ตัวอย่างโครงการคอนโดแบบ Simply Modern Style 

คอนโดสไตล์ Simply Modern จะมีลักษณะร่วมกันคือการเน้นรูปทรง ความเรียบง่ายของอาคาร เน้นการใช้งานเป็นหลัก ( Form Follow Function ซึ่งเป็นแนวคิดของยุค Modern ) หน้าตาของคอนโดจะคล้ายคลึงกันด้วยเส้นสาย เปลือกอาคารและการใช้กระจก โดยมากจะไม่มีการประดับตกแต่งใดๆ แต่บางคอนโดก็จะมีการแสดงถึงเอกลักษณ์ของตนด้วยการเพิ่มสีสันของอาคาร ซึ่งเป็นการหยิบยืมสไตล์ Mid-Century Modern มาใช้ แต่บางคอนโดก็นำรูปแบบ Brutalist ที่มีความทึบตันของเปลือกอาคาร และเน้นความเป็น Grid มาใช้งานด้วยเช่นกัน
คอนโดสไตล์นี้โดยมากจะมีการออกแบบ Function การใช้งานที่คล้ายกัน คือ ชั้นล่างๆของคอนโดจะเป็นส่วนจอดรถ และส่วนกลางจะอยู่ชั้นบนประมาณชั้น 7 ขึ้้นไป หรือไม่ก็จะอยู่บนดาดฟ้าของอาคาร ส่วนที่เหลือของอาคารจะเป็นส่วนห้องพัก และบางแห่ง Facilities อาจถูกย้ายมาไว้ชั้นล่างสุดและแทรกพื้นที่สีเขียวเข้าไป ซึ่งนอกจากจะช่วยเพิ่มบรรยากาศให้โครงการแล้ว พื้นที่เหล่านี้ยังถูกใช้เป็นพื้นที่โล่งตามกฎหมายอาคารอีกด้วย 
.

ตัวอย่างโครงการคอนโดแบบ Ornamental Style

you are where you live
คอนโดสไตล์ Ornamental จะมีลักษณะร่วมกันคือ ความ Modern ของตัวอาคารที่่ไร้การตกแต่งประดับประดา การใช้เส้นสายที่เรียบง่าย รวมถึงการใช้กระจก แต่จะมีความแตกต่างกับสไตล์ Simply Modern ตรงส่วนยอดของอาคารจะได้รับการประดับตกแต่งหรือออกแบบเพื่อให้มีเอกลักษณ์ต่างจากเดิม สรุปคือสไตล์นี้คือการผสมกันของรูปแบบสถาปัตยกรรม Modern ที่ส่วนโครงสร้างและเปลือกอาคาร และรูปแบบ Art Deco ซึ่งนำมาใช้กับส่วนยอดของอาคารนั่นเอง
Function การใช้งานของคอนโดสไตล์นี้แทบจะเหมือนกันกับแบบ Simply Modern คือส่วนกลางหลักๆจะอยู่ด้านบนของชั้น Podium ทั้งสระว่ายน้ำและสวน หรือฟิตเนส ส่วนล่างจะเป็นพื้นที่จอดรถ และถัดจากชั้น Podium ไปจะเป็นส่วนของห้องพัก และในบางคอนโดส่วนยอดของอาคารนอกจากจะถูกออกแบบให้มีความแตกต่างและสวยงามแล้ว ยังมี Function การใช้งานอยู่ภายในอีกด้วย เช่น Sky Lounge  และ Sky Pool เป็นต้น
.

ตัวอย่างโครงการคอนโดแบบ Futuristic Style

you are where you live
คอนโดสไตล์ Futuristic จะมีลักษณะร่วมกันคือ รูปลักษณ์ของตัวอาคารที่ดูทันสมัย มีการใช้เส้นสายที่แปลกตาและบางอาคารก็ดูโฉบเฉี่ยว เป็นการรวมกันของรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบ Late modern ที่มีการทดลองกับพื้นที่ว่างและเปลือกอาคารในรูปแบบต่างๆ ทำให้ได้อาคารที่แปลกตา กับอีกรูปแบบหนึ่งคือ High-Tech ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในยุค Late Modern เป็นลักษณะของอาคารที่เริ่มพบเห็นได้ในปัจจุบันตามเมืองใหญ่ๆที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ด้วยรูปลักษณ์ที่ดูทันสมัย มักเป็นอาคารขนาดใหญ่ ประเภท สำนักงาน โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และคอนโด
นอกจากภาพลักษณ์อาคารที่ดูทันสมัยแล้ว การออกแบบพื้นที่ โครงสร้างและระบบภายในตัวอาคารยังมีการหยิบเอาเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ ทำให้ตัวอาคารไม่ได้เป็นแค่สิ่งก่อสร้าง แต่ยังเชื่อมต่อโยงใยถึงผู้ใช้งาน และผู้ออกแบบ อาทิเช่น การนำเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงานมาใช้ , การเชื่อมต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของผู้อยู่อาศัยกับโครงข่าย Wireless ของตัวอาคาร , ระบบรักษาความปลอดภัยแบบดิจิตอล , ระบบนิเวศน์ภายในอาคาร หรือแม้แต่วิธีการซื้อขายโครงการ ก็นำเอาวิธีการจองผ่านระบบออนไลน์มาใช้งาน ซึ่งสร้างประสบการณ์ใหม่ให้แก่ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี
.

ตัวอย่างโครงการคอนโดแบบ Timeless Style

you are where you live
คอนโดสไตล์ Timeless จะมีลักษณะร่วมกันคือนำความสมมาตร และเส้นสาย รูปทรงทางเรขาคณิตมาใช้ในการออกแบบ วัสดุที่เลือกใช้จะแฝงด้วยความรู้สึกที่ดูหรูหรามีคุณค่า และแสดงออกถึงความร่วมสมัยในภาพลักษณ์ของอาคาร บางคอนโดอาจมีลักษณะการออกแบบเน้นไปทางด้าน Classic ที่ชัดเจน อย่าง 98 wireless ซึ่งมีกลิ่นอายของยุคคลาสสิคโดดเด่นออกมามากว่ารูปแบบอื่นๆ
ข้อแตกต่างส่วนใหญ่จะมีไม่มาก โดยหลักจะเป็นเรื่องของวัสดุที่ใช้ซึ่งมีเกรดแตกต่างกันไปซึ่งจะทำให้ส่งผลต่อภาพลักษณ์อาคาร แล้วแต่ลักษณะของโครงการ ซึ่งมักจะมีผลถึง ราคาต่อตร.ม. ไม่เพียงแต่ความรู้สึกเมื่อได้เห็นภายนอกอาคาร แต่รวมไปถึงการใช้วัสดุตกแต่งภายในอาคารด้วย
.

98 Wireless

you are where you live

The XXXIX Sukhumvit 39

you are where you live

Maestro Ratchada 19

you are where you live
.

Muniq Sukhumvit 23

you are where you live
Muniq Sukhumvit 23 เป็นหนึ่งในคอนโดสไตล์ Timeless ซึ่งมีความโดดเด่นจากการนำโครงสร้างและรูปลักษณ์อาคารสมัยใหม่มาใช้ แต่เพิ่มเติมกลิ่นอายยุค Classic เข้าไป ทำให้อาคารเกิดความร่วมสมัยขึ้นมา 
โครงการได้แทรกความเป็นศิลปะเข้าไปในพื้นที่โครงการทั้งภายในภายนอก ทำให้เกิดสุนทรียภาพเมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมของอาคาร ซึ่งตัวสถาปัตยกรรมออกแบบโดย Palmer & Tuner ออกแบบภายในโดย BOIFFILS  และออกแบบแลนด์สเคปโดย SHMA อีกทั้งยังตั้งอยู่บนทำเลที่ดีที่สุดใจกลางเมือง 200 เมตรจาก MRT สุขุมวิท และ 300 ม. จาก BTS อโศก
you are where you live
you are where you live
you are where you live
you are where you live
เมื่อพิจารณาเทียบกับ Super luxury Condo อื่น ๆ พบว่าในงบประมาณที่เท่ากัน อย่างเช่น โครงการ The Bangkok หรือ Khun by yoo ซึ่งอยู่ในย่านทางหล่อ โครงการ Muniq Sukhumvit 23 ถือเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่คุ้มค่า
เพราะนอกจากจะได้ห้องที่มีความ Luxury แล้วยังได้ชั้นที่สูงกว่าอีกสองโครงการข้างต้นหรือได้ห้องระดับ Penthouse เลยทีเดียว โดย 2 Bedroom จะมีราคาเริ่มต้นที่ 14.1 ลบ. และ Mini Penthouse ราคาเริ่มต้น 33.2 ลบ.
you are where you live  

 

Content Creator
ให้เราช่วยคุณหาคอนโดที่ใช่
REAL DATA รวบรวมคอนโดฯ ในกรุงเทพ นำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบครบถ้วน แผนที่ที่ง่ายต่อการค้นหา รวมถึงมีราคาตลาด ยอดขายที่น่าเชื่อถือและบทความวิเคราะห์เชิงลึก ทั้งในเรื่องความน่าอยู่และน่าลงทุน

REAL DATA >

Image Shortcut
Image Shortcut
ให้เราช่วยคุณหาคอนโดที่ใช่
REAL DATA รวบรวมคอนโดฯ ในกรุงเทพ นำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบครบถ้วน แผนที่ที่ง่ายต่อการค้นหา รวมถึงมีราคาตลาด ยอดขายที่น่าเชื่อถือและบทความวิเคราะห์เชิงลึก ทั้งในเรื่องความน่าอยู่และน่าลงทุน

REAL DATA >

 (197)
 (302)
 (319)
 (21)
 (7)
 (4)
 (18)
 (145)
 (50)
 (29)
 (5)
 (5)
 (10)
 (49)
 (8)
 (32)
 (23)
 (8)
 (4)
 (159)
 (88)
 (98)
 (104)
 (37)
 (18)
 (31)
 (22)
 (40)
 (20)
 (19)
 (13)
 (29)
 (11)
youtube-icon instagram-icon line-icon tiktok-icon